Nädal 43: 23.-29.10.2017

E, 23.10.17

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov, büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt ja Nopi Üles projektijuht Riin Luks kohtuvad Eesti Noorsootöö Keskuses Soome Instituudi esindajatega, et arutada koostöö teemadel.

Stiina Kütt viib läbi EVT ettevalmistava kohtumise vabatahtlikule, kes osaleb lühiajalises EVT grupiprojektis „November of possibilities“ Soomes novembris 2017.

T, 24.10

24.-26.10 tutvustab Ivika Uslov Rootsis, Växjö’s toimuval XIV UBC General Conference’l Eesti ANK Logiraamatu süsteemi ja selle kasulikkust.

Eesti ANK tegevjuht ja Noortegarantii Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort osaleb Tallinnas, Kultuurikatlas toimuval Euroopa Liidu noortekonverentsil.

K, 25.10

Stiina Kütt viib läbi EVT ettevalmistava koolituse vabatahtlikule, kes osaleb lühiajalises EVT grupiprojektis „November of possibilities“  Soomes novembris 2017.

R, 27.10

Ivika Uslov osaleb KÜSK’i infopäeval Pärnus.

 

Teised tegevused Eesti ANK’is sel nädalal:

Ivika Uslov tegeleb HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” projektijuhi ülesannetega. Ivika Uslov ja Heidi Paabort tegelevad Kogukonnagarantii konverentsi tehniliselise ja sisulise korraldusega

Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv viib läbi maakondade lõikes tugilate tegevuse seiret ning arutleb teostajatega Haldusreformi territoriaalsete muutuste üle. Juhatuse esimehena valmistab ette 30.10 juhatuse koosolekut.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa panustab läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ mõju-uuringu ettevalmistamisse ja kavandab järgnevaid coaching’usessioone meeskondade ning juhtidega.

Riin Luks tegeleb sellel nädalal Nopi Üles – lõimumise eri ideede nõustamise, hindamise ja lepingutega.

Stiina Kütt tegeleb büroo- ja rahvusvaheliste projektidega seotud jooksvate ülesannetega, muuhulgas EVT vabatahtlike saatmise ja vastuvõtmisega seotud ülesannetega, EVT projekti “People Power Quality” aruande koostamisega ning rahvusvahelise strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” Islandi õppevisiidi tegevuste ettevalmistamisega.

 

2017 aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti. Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Paikuse avatud noortekeskust- PaNoKe.

“PaNoKe eesmärgiks on aidata kaasa noore arengule iseseisvaks ja ettevõtlikuks kujunemisel. Tagada noorele turvaline keskkond, ennetada ning pidurdada noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist. Olla läbi erinevate tegevuste noorele eeskujuks.
PaNoKe on loodud 2004 aasta novembris ehk see aasta tähistame juba 13ndat sünnipäeva. Hetkel asume Paikuse Põhikooli muusikaklassis, kuna enda ruumid on renoveerimisel ning valmivad veebruaris. Lisaks saame kasutada ürituste/koolituste läbi viimiseks kooli klassiruume ja saali.

Igapäevaselt tegeleme noorte vaba aega sisustava, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendava ning eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate tegevuste kavandamise, korraldamise ning koordineerimisega. Pakume Paikuse noortele positiivseid alternatiivtegevusi oma vaba aja sisustamiseks – turniire, teemaõhtuid, koolitusi, matku, telkimisi, väljasõite, grupitöid, omaalgatusi, meisterdamist, muusikalisi tegevusi, erinevaid mänge ja muidu toredat seltskondlikku tegevust.

Keskuses töötab kaks noorsootöötajat täiskohaga. Peamised koostööpartnerid on Paikuse vald, Paikuse Põhikool, Paikuse Päevakeskus, Politsei-ja Piirivalveamet, Pärnumaa Noorte Tugila jpt.”