Nädal 44: 26.10.-30.10.2020 Eesti ANKis

26. oktoober

Toimub “Avatud noorsootöö ABC” e-koolituse 1.grupi lõpuseminar ning 2.grupi avaseminar.

27.oktoober

Eesti ANK meeskonna liikmed Maivi Liiskmann ja Heidi Paabort osalevad noorsootöö katusorganisatsioonide koostöökohtumisel Tallinnas, kus arutlusel noorsootöö valdkonna mõisted.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb noorteinfo arendusgrupi veebikohtumisel ning töökoosolekul Harno-ga noorteinfo teemadel.

28.oktoober

ESK koordinaator Kadi Laaneots viib läbi projekti partneritele ESK koolituskohtumist Tartus.

Juhatuse aseesimees Marek Mekk osaleb projekti “Noortekeskuse mõju hindamine muutuste märkamise kaudu” koosolekul Zoom vahendusel.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Hea Eeskuju züriitöös.

29.oktoober

Toimub Eesti ANK liikmete ja sidusvaldkondade koostööseminar “Leia ennast koosloomes!”.