Nädal 44: 29.10.-04.11.18 Eesti ANKis

29.10

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov viib läbi Logiraamatu kasutamise koolituse Pääsküla noortekeskuse noorsootöötajatele. Hiljem kohtub Saksa noorsootötajatega, et tutvustada noorsootööd Eestis ning Eesti ANK tegevusi, eesmärgil olla koostööpartneriks õpipoisi programmis Saksa tudengitele. 30.-31.10 on Saksa noorsootöötajad töövarjudeks Kesklinna ja Pääsküla noortekeskustes.
  • Noorte Tugila kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja programmijuht Heidi Paabort osalevad Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna Tartu- ja Jõgevamaa teenuste messil Tartus.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames läbi meeskonnacoachingu Valgamaal.

30.10

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb uuringu “Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga” tutvustamisel Tallinnas.
  • Noorte Tugila kvaliteedijuht Kerli Kõiv, programmijuht Heidi Paabort ja Nopi üles projektijuht Riin Luks osalevad ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ partnerite kvartaalsel kohtumisel Tartus.

31.10

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov ja Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort viivad läbi rahvusvahelise töögruppi “Kodanikuühiskonna kaasamine ühiskonna väljakutsete lahendamisel” Tallinnas, Ülemiste Konverentsikeskuses. Eesti ANK meeskonnast osalevad töögrupis Noorte Tugila kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus osaleb juba aastaid aktiivselt School to Work võrgustiku töös. Projekti “School to Work” (S2W) eesmärk on tugevdada piiriülest koostööd Läänemere piirkonna sidusrühmade vahel hariduse ja töötamise valdkonnas, et ennetada noorte koolist väljalangemist ja arendada tugiteenuseid NEET-noortele, kooli katkestajatele ja pagulastele. Projekt aitab kaasa Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja Euroopa Liidu üldise strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele. Projekti raames selgitatakse välja väljakutsed poliitikas ja süsteemis ning luuakse koostöömudelid, mille kaudu töötatakse ühiselt välja uusi lahendusi ja meetodeid.
Võrgustik on alustanud ühisprojekti ja planeerib järgmise aasta jooksul mitmeid temaatilisi töögruppe.

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames läbi meeskonnacoachingu Tartumaal.

1.11

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames juhte Tartus.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb Võru-, Valga-, Põlvamaa Osaluskohvikus.

2.11

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa juhib HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames juhtide supervisioonigruppi Tartus.