Nädal 45: 04.11-10.11.19 Eesti ANKis

04.11

  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks ja büroojuht Carolyn Mets osalevad Ideeviida mentorite kohtumisel ja koolitusel Tallinnas.
  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort on külaliseks Vikerraadio Vikerhommiku saates, et rääkida noorte, kes ei tööta ja ei õpi, märkamistest ja toetamisvõimalustest.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype’is.

05.11

  • Eesti ANK esindus, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Maivi Liiskmann, Riin Luks ja Carolyn Mets, osalevad ESF kvartaalsel kohtumisel Tartus, et arutada toetuse saanud programmide jätkusuutlikkuse teemal.

07.11

  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort ja Eesti ANK juhatuse esimees ja NEET-noorte tugimeetme teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv kohtuvad hommikul Sotsiaalkindlustusametiga, et arutada koostöövõimalusi noorte, kes ei õpi ega tööta, suunal. Peale lõunat kohtutakse SANAga, et panna paika ühised tegemised noortega töötavate spetsialistide toetamiseks. Õhtul on Tallinnas kohtumine ettevõtjaga, kes soovib toetada noorte ettevõtlikkust noortekeskustes.
  • Nopi Üles programmijuht Riin osaleb noorsootöötaja kutseintervjuude hindamiskomisjoni töös Tartus.

08.11