Nädal 45: 6.-12.11.2017

Sel nädalal võõrustab Eesti ANK School to Work võrgustiku eksperte 7-st Euroopa riigist. Toimumas on õppevisiit (6-7.11) Tartus, kus tutvustatakse Eesti haridus- ja noorsootöö süsteeme. Lisaks toimub võrgustiku koostööseminar (8.11), kus arutatakse noorte, kes ei tööta ega õpi, toetamise võimalusi erinevates riikides. 9.11 toimub rahvusvaheline konverents “Kogukonnagarantii” Tartus (vt lisa https://konverents.ank.ee), kuhu oodatakse 180 eksperti 8-st riigist. Rahvusvaheline konverents on osa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sündmuste programmist, keskendudes noorsootöö ja kolmanda sektori kogemusele, kuidas kogukond saab kõige tulemuslikumalt toetada neid noori, kes ei õpi ega tööta või on nimetatud sihtgruppi sattumise ohus. Õppevisiidi , töötoa ja konverentsi korraldamist toetavad Riigikantselei ja Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tugimeetme “Noorte Tugila” elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
 
Lisaks sel nädalal:
 
E, 6.11
Noorte Tugila teenuse kvaliteedi juht Kerli Kõiv konsulteerib 6.11 programmi teostajatega programmi edasiste tegevuste osas.
Nopi Üles projektijuht Riin tegeleb sellel nädal lepingute sõlmimisega.
T, 7.11
Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames meeskonnacoaching’u 07.11 Kuressaares. Samuti panustab programmi mõju-uuringu läbiviimisse ja kavandab järgnevaid coaching’usessioone meeskondade ning juhtidega.
K, 8.11
Eesti ANK saadab lühiajalise Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekti ”November of possibilities” osalejatena Marttineni noortekeskusesse Soome teele Eesti noored Kadri ja Dimitri. Eesti ANK poolt koordineerib EVT tegevusi büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt.
 
Noorsootöö nädala raames kutsume liituma noorsootöö väljakutsetega, mis võimaldavad nii noortel kui noorsootöötajatel igapäevarutiinist välja tulla.
 
Soovime tegusat ja toredat noorsootöö nädalat!