Nädal 46: 11.11-17.11.19 Eesti ANKis

11.11

  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort ja tegevjuht Maivi Liiskmann osalevad seminaril “Andmerevolutsioon ja andmed noorsootöös” Tallinnas.

12.11

  • Eesti ANK esindajad, Heidi Paabort ja Maivi Liismann, osalevad EMP ja Norra toetuste programmi “Local Development and Poverty Reduction” avaseminaril Tallinnas.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype’is.

13.11

  • Eesti ANK Noorte Tugila meeskond korraldab supervisiooni Tartus, supervisiooni viib läbi Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib läbi analüüsi- ja tagasisidekohtumise omaalgtusmudeleid piloteerivate piirkondade esindajatega Tartus.

14.11

  • Eesti ANK esindus, Heidi Paabort, Kerli Kõiv ja Maivi Liiskmann osalevad projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” lõpuseminaril Tallinnas.Õhtul annab Noorte Tugila meeskond loengu Tallinna Ülikoolis. Loengusse on oodatud lastekaitse magistriõpingu tudengid, et arutada noorte, kes ei õpi ja ei tööta, toetamise ja võrgustumise teemal.

15.11

  • Eesti ANK esindajad Kerli Kõiv ja Maivi Liiskmann osalevad Võrumaa Heaolu Foorumil, kus tõstatavad teema lühema töönädala efektiivsusest.

 

Eelinfo:

18.-19. november toimub Eesti ANK liikmete kohtumine Tartus.