Nädal 47: 16.11. – 20.11.2020

16. november

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb kohalike omavalitsuste juhtide, noorsootöö spetsialistide ja noortevaldkonna katusorganisatsioonide koostöökohtumisel.

17. november

Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Innosprint sprinditiimis.

18. november

Eesti ANK meeskond kohtub HTM-i esindajatega.

19. november

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb AGENDA juhtgrupi koosolekul.

Juhatuse liige Marek Mekk osaleb “Noortekeskuste mõju hindamine” projekti metahindamisel Toilas.

20. november

Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort osaleb VII Noortefoorumlil Tallinnas, kus viib koos Eesti Töötukassaga läbi Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteemi töötoa.