Nädal 48: 25.11-01.12.19 Eesti ANKis

Kestab noorsootöönädal kuni 30.11.2019!

25.11

  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Kutsekomisjoni koosolekul Tallinnas.

26.11

  • NEET-noorte tugimeetme programmijuh Heidi Paadort ja teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv osalevad kutseharidusvaldkonna koostööpäeval Tallinnas.

27.11

  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb SA Archimedes Noorteagentuuri poolt kokkukutsutud mõttetalgutel.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib läbi coachingu- ja supervisioonisessioone noorsootöötajatega Skype’is.
  • NEET-noorte tugimeetme programmijuh Heidi Paadort osaleb Tallinnas VII Noortefoorumil “Lõimumine koolis ja koolist väljas – mis on tegemata?”
  • Eesti ANK juhatuse liige Marek Mekk, Nopi Üles projektijuht Riin Luks ja Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann kohtuvad Hiiumaal Hiiumaa Vallavalitsusega.

28.11

  • Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse koosolek Võrumaal.

29.11

  • Eesti ANK esindus koosseisus Kerli Kõiv, Heidi Paabort ja Marek Mekk osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud ANK konkursi koolituspäeval.
  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann ja ESK koordinaator Kadi Laaneots osalevad Tähe Noorteklubi sünnipäeval.