Nädal 49: 4.12- 10.12.2017

4.12

Eesti ANK koordineeritava Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Community Guarantee“ raames toimub 29.11-5.12 õppevisiit Islandile. Õppevisiidil osalevad Eesti esinduse koosseisus Stiina Kütt (Eesti ANK), Ivika Uslov (Eesti ANK), Marina Piirisild (Võru Noorte Tugila), Lii Vanem (Kuressaare ANK) ja Merilyn Enders (Viljandi Noorte Tugila). Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort osaleb Huvitav Kool projektikonkursi hindamiskomisjoni töös.

Alguse saab „Aga mina…“ kampaania. Paljud Eesti organisatsioonid on otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingituse – Aga Mina. Alates tänasest osalevad kampaanias ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmed ja programm Noorte Tugila, kes kutsuvad noori osalema oma üritustel ja kaasa lööma noorte elu paremaks muutmisel.

5.12

Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas osaleb HTM-is noorsootöö valdkonna töörühma aruteluseminaril.

6.12

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov, Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osalevad HMN poolt toetatud projekti ” Selge suund” Juhtide Meistriklassis Tartus.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks teeb ettekande “Mis on hea projekti saladus?” rahvusraamatukogus raamatukogutöötajatele.

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Tartu noorsootöö tunnustussündmusel Athena keskuses.

7.12

Riin Luks osaleb 7.-8.12 Teeviidal, 7.12 viib läbi täiskasvanutele mõeldud töötoa koos ENTK esindajaga kell 12.00-12.45, lisaks on kahel päeval väljas Nopi Üles boksiga.

Noorte Tugilat esindavad Teeviit 2017 Tallinnas, 7.-8.12 Ivika Uslov ja 7.12 Kerli Kõiv.

Anne Õuemaa osaleb individuaalsupervisioonil Tartus.

 

Teised tegevused Eesti ANK-is sel nädalal:

Heidi Paabort valmistab sel nädalal ette Noorte Tugila vahearuannet. Lisaks koostab vajalikke kokkuvõtteid.

Anne Õuemaa panustab HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmi mõju-uuringu läbiviimisse.

Stiina Kütt tegeleb Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Community Guarantee“ Islandi õppevisiidi kokkuvõtete tegemisega, järgmiste tegevuste ettevalmistusega ning EVT projekti “People Power Quality” lõpparuande koostamisega.