Nädal 5: 27.01-02.02.2020 Eesti ANKis

27.01

  • Eesti ANK esindus, Heidi Paabort ja Kerli Kõiv, osalevad 27.-28. jaanuaril uuringuprojekti UPLIFT (teemaks noored, kes ei tööta ega õpi) juhtgrupi kohtumisel Budapestis ja 29.-31. jaanuaril uue temaatilise uurijate võrgustiku COST juhtgrupi kohtumisel Malagas.

28.01

  • Nopi Üles programmijuht Riin osaleb projektindusega seotud e-platvormi loomise koosolekul Tallinna Ülikoolis kell 10.00-11.00.
  • Eesti ANK tegevjuht Maivi Liiskmann kohtub koostööpartnerite ja huvihariduse esindusorganisatsioonidega.

29.01

  • Eesti ANK meeskond osaleb Tallinnas Noortevaldkonna tunnustussündmusel Noorte Heaks Tänu.

30.01

  • Eesti ANK juhatuse liige Annely Reile osaleb Eesti noorte vabatahtliku teenistuse arendusmeeskonnaga prototüübi #NOVAT esitlusel Praxise Avalike teenuste arenguprogrammi arendustalgupäeval Tallinnas.