Nädal 5: 30.01-05.02.17

1.02
Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort ja noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv kohtuvad hommikul Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Noorsootöötaja Koguga, et arutada 2017. aasta ühisplaane. Peale lõunat kohtutakse OÜ Merkuur, kes juhib mobiilsete kutselaborite programmi. Arutatakse võimalikke kokkupuutepunkte laborite ja Noorte Tugila vahel. 
Õhtul osalevad Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed noortevaldkonna tegijate tunnustusüritusel Balti Jaamas.

2.02
Heidi ja Kerli kohtuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi esindajatega, et arutada Noorte Tugila programmi väärtust tulevasele seiresüsteemile.

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt kohtub analüüsikohtumiseks Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vastuvõtvate organisatsioonide tuutoritega Saku noortekeskuses. 

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:
Stiina Kütt tegeleb Erasmus+ 2.02 tähtajaks esitatavate rahvusvaheliste projektide viimistlemisega.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa osaleb HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames noortekeskuste meeskondade valimisel coaching’u programmi ja teeb teisi programmi käivitamiseks vajalike ettevalmistusi.

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov esitab HMN poolt toetatud projekti “Coach’i mind!” lõpparuande, osaleb HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames noortekeskuste meeskondade valmisel coach’ingu programmi ja tegeleb projekti tehniliste ülesannetega. Valmistab ette Noorte Tugila osalemist noorte haridus- ja infomessil Intellektika 2017 ning tegeleb teiste tugila tehniliste ülesannetega.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib sel nädalal läbi Skype nõustamisi Nopi Üles ideekonkursile taotluse esitanud noortega.