Nädal 50: 11.12-17.12.2017

E, 11.12

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov osaleb infoseminaril ja koolitusel noorsootöötajatele noorteinfo fookuses Tallinnas.

T, 12.12

Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas ja Ivika Uslov osalevad 2018. aasta ANK konkursi infopäev-koolitusel Tallinnas.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames juhte Tartus ja kogub programmis osalenud juhtidelt sisendit aruandesse.

K, 13.12

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Tartu linna rahvusvahelise noorsootöö võrgustiku kohtumisel Lille Majas.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort valmistab sel nädalal ette Noorte Tugila vahearuannet ja koostab vajalikke aasta-aruandeid.

Eesti ANK Noorte Tugila kvaliteedijuht Kerli Kõiv keskendub sel nädalal Tugila spetsialistide töötamise tingimuste analüüsile ning kavandab 2018.aasta koolitusi.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb sellel nädalal noorte aruannete üle vaatamisega ning avaldamisega.

Stiina Kütt tegeleb Erasmus+ strateegilise koostööprojekti „Community Guarantee“ Islandi õppevisiidi kokkuvõtete tegemisega, järgmiste tegevuste ettevalmistusega ning EVT projekti “People Power Quality” lõpparuande koostamisega.