Nädal 51-52: 18.-31.12.2017 Eesti ANKis

Esmaspäev, 18.12

Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov kohtub Pärnu Rajaleidja karjäärispetsialistidega noorteinfo teemadel. Samuti osaleb noorteinfo videoklippide võttepäeval Pärnu Noorte Vabaajakeskuses.

Kolmapäev, 20.12

Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt külastab EVT vahekohtumiseks Koeru noortekeskust.

Nopi Üles projektijuht Riin Luks viib Neeme Koolis läbi töötuba “kuidas jõuda kogukonda arendava ideeni ning mida tähendab omaalgatus”.

Neljapäev, 21.12

Stiina Kütt osaleb kohtumisel Eesti Pagulasabi ja Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajatega Tartus, et arutada pagulasteemalise teavituskampaania alast koostööd noortekeskustega.

Neljapäev, 28.12

Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort ja juhatuse esimees Kerli Kõiv osalevad Tallinnas Filmimuuseumis toimuval pidulikul laste ja noorte kultuuriaasta ja Laste Vabariigi tänupeol ning Euroopa kultuuripärandiaasta avamisel.

 

Teised tegevused Eesti ANKis 

Stiina Kütt tegeleb büroo- ja rahvusvaheliste projektide jooksvate ülesannetega, sh Erasmus+ EVT projekti “People Power Quality” lõpparuande koostamisega ning koos Ivika Usloviga Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” Eesti õppevisiidi korraldamisega.

Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv analüüsib Tugila spetsialistide töökorraldust ning kavandab 22.01 ja 30.01 Tugila programmi infopäevi.

Ivika Uslov panustab 22.01 ja 30.01 Tugila programmi infopäevade tehnilisse korraldusse ja avatud noortekeskuste projektikonkursi koolituste kavandamisesse jaanuaris 2018.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb kokkuvõtteid HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ tulemustest ja valmistab ette uue coaching’u programmi käivitamist HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames uuel aastal.

Heidi Paabort koostab sel nädal aasta-kokkuvõtteid ja valmistab ette 2018. aasta Noorte Tugila tegemisi.

Riin Luks tegeleb lõimumise eri aruannete vastuvõtmise ja läbivaatamisega.

 

Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond soovib kõigile kauneid pühi ja rõõmsaid hetki lähedaste seltsis!