Nädal 6: 06.02-12.02.17

2017. aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti. Alustame 2016. aastal noorsootöö tunnustuse saanud Paide Avatud Noortekeskusest. #minaka

Paide Avatud Noortekeskuse tunnuslause on- koostöö, koostöö ja veelkord koostöö. Koostöö kohaliku kogukonna, maakonna ja riigi tasandil. Paides väärtustatakse tööd avatud ruumis, kus tegutsetakse vastavalt noorte soovidele, huvidele ja ka tujudele. Paide keskus on loonud noortele keskkonna, kus nad tahavad olla, kus neid kuulatakse ja mõistetakse ning toetatakse. Olles loonud usaldusliku õhkkonna, siis kõik muu tuleb juba iseenesest- kohalikud ja rahvusvahelised projektid, Euroopa Vabatahtlik Teenistus, töötoad, väljasõidud, matkad, noortevolikogu ja osalemine ülelinnalistel üritustel. Noortekeskusel on hea koostöö Paide linna allasutustega sh on keskus tihti ettevõtmiste eestvedaja. Lisaks panustatakse maakondlike noorsootöö projektide õnnestumisse. Noortekeskuse edu võti on muutustega kaasaskäimine, pidev eneseareng, paindlikkus ja motiveeritud noorsootöötajad.
Vt lisa: 
https://www.facebook.com/Paide-Avatud-Noortekeskus-4514065…/
https://www.instagram.com/paidenoortekas/?hl=en
http://paideank.ee/

8.02
Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort ja noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov kohtuvad SANA esindusega, et arutada noorteinfo koolitusega seotud teemasid. Peale lõunat kohtutakse Eesti Töötukassaga “Minu esimene töökoht” meetme raames.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

– Nopi Üles projektijuht Riin viib sellel nädalal läbi noortegruppide nõustamisi.
– Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov valmistab ette HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” raames korraldatavat koolitust, tegeleb Noorte Tugila ja Noorteindo tehniliste ülesannetega.
– Noorte Tugila programmi sisujuht Kerli Kõiv viibib korralisel puhkusel 8.-10.02.
– Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt viibib õppepuhkusel 6.-8.02.
– Eesti ANK coach- superviisor Anne Õuemaa viibib korralisel puhkusel 6.-12.02.17