Nädal 6: 08.02 – 14.02.2021

8. veebruar

NEET-staatuses noorte tugiteenuse meeskond kohtub HTM-i ja HarNo esindajatega.

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb noorteajakirja MIHUS koostöökohtumisel.

9.veebruar

NEET-staatuses noortega töötavate spetsialistide koolitus koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Kaaskoolitajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv.

Saue noortekeskuses alustab 10 kuu pikkust ESK vabatahtlikku teenistust Ukrainast pärit Illia.

10.veebruar

Lõuna-Eesti piirkonna noorteinfo töötubade koolitus. Koolitaja Merlis Pajustik.

Toimub noortekeskuste miinimumstandardi veebinar.

11.veebruar

Tegevjuht Maivi Liiskmann kohtub Lüganuse valla noortekeskuste juhtide ja noorsootöötajatega.

Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort osaleb Noortegarantii juhtgrupi kohtumisel.

12.veebruar

Tegevjuht Maivi Liiskmann osaleb noorsootöö valdkonna katusorganisatsioonide koostöökohtumisel.

13.veebruar

Kose noortekeskuses alustab 10 kuu pikkust ESK vabatahtlikku teenistust Gruusiast pärit Natia.