Nädal 8: 19.-25.02.18 Eesti ANKis

Eesti ANK korraline juhatuse koosolek toimub 21. veebruar 2018 kell 10.00-16.00 Tartus, kohvik Pierre.

Päevakord:

1. Tegevbüroo tegevused ja tööjaotus 2018. I.Uslov
2. EANK tegevuskava ja eelarve 2018. I.Uslov
3. Liikmelisus ja liikmemaksud. K.Kõiv
4. Üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv
5. Muud küsimused.

20.02

  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv osalevad SANA poolt korraldataval Noorte Tugila arenguprogrammil Tartus, kus antakse ka omapoolne sisend teemasse (NEET noor: miks me temast niipalju räägime? Tugila taust, hetkeolukord, töötavad praktikad, soovitused).

21.02

  • Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond osalevad Eesti ANK juhatuse korralisel koosolekul Tartus, kohvik Pierre.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov teeb ettevalmistusi 21.02 Tartus toimuvaks Eesti ANK juhatuse ja meeskonna koosolekuks; koostab ANK konkursi taotluste eelnõustamise aruannet ENTKle.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb ettevalmistusi HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ sessioonide käivitamiseks; panustab mõjuuuringu meetodi väljatöötamisse.
  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb jooksvate ülesannetega, sh Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee” vahearuande koostamisega ning järgmise õppevisiidi ettevalmistustega.
  • Projekti “Nopi üles” projektijuht Riin Luks viib läbi nõustamisi.

Eelinfo:

  • Eesti ANK Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort puhkab perioodil 26.02-04.03.2018.
  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt puhkab perioodil 27.02-05.03.2018.