Nädal 8: 20.02-26.02.17

2017. aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.
Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Saue Noortekeskust.


Saue noortekeskus
loob keskkonda, et noor saaks olla õnnelik.

Harjumaal Tallinna külje all asub üks kahest Eesti kõige vanemast noortekeskusest, mis aprillikuus tähistab punk-peoga oma 19. sünnipäeva. See on keskus, mis pisikesest keldrikorrusest on välja kasvanud suurde uhkesse Euroopa rahade eest rajatud majja. Uus maja on toonud uued mitmekülsed võimalused, mida täna kasutavad väga erinevad Saue linna ea- ja sihtgrupid. Lisaks parematele olmetingimustele on toonud uus maja kaasa ka suurema meeskonna, mis võib arvata, on täna Eestis üks suuremaid.
Saue Noortekeskuses ootavad noori ühtekokku 8 täiskohaga töötajat, kellele lisanduvad veel huviringide juhendajad ja klienditeenindajad. Seal ei tohiks olla ühelgi noorel probleemi leida endale see usaldusväärne täiskasvanu, kellega just tema keemia kattub.
Saue linn on väga noorte- ja noorsootöösõbralik linn, mida tõestab ka äsja Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud tunnustus: Aasta kohalik omavalitsus 2016. Lisaks noortekeskusele arendavad noorte maailmapilti ka lasteaed, huvikeskus, muusikakool, raamatukogu ja Saue Gümnaasium. Välja on kujunenud pikaajalised traditsioonid ja edu võti seisneb koostöös.
Mis puutub noortekeskusesse, siis on seal võimalik tegeleda väga erinevat sorti huvitegevusega: kunst, keraamika, käsitöö, DJ, multimeedia, matkamine, muusika, tants, võitluskunstid, akrobaatika… Kuid oma töö kõige tähtsamaks ja raskemaks osaks peetakse siiski platsitööd. Sest just platsil juhtuvad asjad. Just platsil luuakse suhteid. Just platsil lahendatakse keerulisi olukordi ja leitakse sõpru. Plats on omaette ühiskonnamudel, kus kehtivad omad reeglid ja luuakse oma hierarhia. Kõige selle kujunemise jälgimine ning sellele kaasa aitamine teeb noorsootööst just selle õige.

20.02

 • Tartu Kutsehariduskeskuses toimub Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek.
 • ANK konkursi ekspertide infopäev Tartus.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tartus.

21.02

 • Eesti ANK tegevjuht ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort võõrustab Põltsamaal Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi asedirektorit Jens Nymand-Christenseni seoses visiidiga Eestisse 20-22.02. Teemadeks on ERF projekt, ESF programmi tegevused (Tugila), keskuse ja EANK tegevus ning noorsootöö Eestis.
 • Noorte Tugila spetsialist Kerli Kõiv osaleb Noorte Tugila III koolitusprogrammi Kaasamislaboris Tartus.
 • Nopi Üles projektijuht Riin osaleb Jõgevamaa ANK-komisjoni töös.
 • Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas osaleb Pärnumaa ANK konkursi raames noortekeskuste ringreisil ja komisjonitöös.
 • Eesti ANK juhatuse liige Margit Udam osaleb Saaremaa ANK konkursi raames noortekeskuste ringreisil ja komisjonitöös.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tartus.

22.02

 • Heidi Paabort osaleb seoses ANK konkursiga Viljandimaa ANKide ringsõidul.
 • Nopi Üles projektijuht Riin osaleb Teeme Ära 2017 koosolekul.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tallinnas.
 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb ANK konkursi Tartumaa hindamiskomisjoni ringsõidul noortekeskustesse.

23.02

 • Nopi Üles projektijuht osaleb kohtumisel ENTKga läbi Skype, teemaks Nopi Üles seinine tegevus.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tartus.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

 • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegeleb büroo ja rahvusvaheliste projektide jooksvate ülesannetega.
 • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa töötab välja programmi mõju mõõtmise metoodikat; teeb kokkuleppeid individuaalseteks coaching’usessioonideks programmi valitud meeskondade juhtidega.
 • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb HMN poolt toetatud projekti “Selge suund”, programmi Noorte Tugila ja Noorteinfo tehniliste ülesannetega.