Nädal 8: 22.02 – 28.02.2021

22. veebruar

Eesti ANK esindajad Heidi Paabort ja Marek Mekk kohtuvad Haridus- ja Noorteametiga valdkonna seire teemal.

Eesti ANK meeskond osaleb Narva Ülikooli kutsealakogukonna kohtumisel.

Eesti ANK esindajad Kadi Laaneots ja Triini Viks osalevad Proovikivi fookusgrupi kohtumisel.

24.veebruar

Rahvusvaheliste suhete juht Kadi Laaneots osaleb “Youth Centres for Mental Health of Young People” projekti koostöökohtumisel.

25. veebruar

Eesti ANK esindajad Heidi Paabort ja Riin Luks osalevad Briti Nõukogu tegevuse mõju-uuringu kohtumisel.

Eesti ANK esindajad Heidi Paabort ja Kadi Laaneots osalevad Euroopa Noorsootöö Konvendi järelsammude kohtumisel.

Noortegarantii tugimeetme Noorte Tugila meeskond osaleb UPLIFT projekti “Community of Knowledge” teemakoosolekul.