Nädal 9: 24.02-1.03.2020 Eesti ANKis

24.02

  • Eesti Vabariigi iseseisvuspäev

26.02

  • Eesti ANK esindus koosseisus tegevjuht Maivi Liiskmann ja ESK vabatahtlike kordinaator Kadi Laaneots kohtuvad Tallinna Ülikooli väliskülalistele ning antakse ülevaade Eesti ANK tegevustest.
  • Nopi Üles programmijuht Riin Luks ja Eesti ANK juhatuse liige Marek Mekk osalevad noorsootöötaja kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete seminaril 26.-27.02 Viljandis.

28.02

  • NEET-noorte tugimeetme Eesti ANK esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv kohtuvad Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Tugila esindajatega, et arutada NEET-noorte suunatud tugitegevuste rakendamist Tartu linnas.
  • Eesti ANK  tegevjuht Maivi Liiskmann ja ESK vabatahtlike kordinaator Kadi Laaneots võtavad vastu rahvusvahelise partnerorganisatsiooni Islandilt, osaletakse väliskülalistele programmis Youth worker mobility.
  • Eesti ANK büroojuht Carolyn Mets osaleb koos kahe noorsootöötajaga Noorte Keskkonnanõukogu algatatud ja Keskkonnaministeeriumi läbi viidaval 3-päevasel keskkonna alasel intensiivkursusel 28.02-01.03.2020 Türil Metsajõe puhkekesuses.