Nädal 9: 26.02.-04.03.2018 Eesti ANKis

Eelteade: Eesti ANK üldkoosolek toimub 28.03.2018 Elva Kultuurikeskuses. Üldkoosoleku registreerimislink avatakse 05.03.2018.

27.02

  • Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov osaleb kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldataval noorteühenduste mõttepäevakul Tallinnas, et anda panus Eesti- ja muukeelsete noorteühenduste ja ministeeriumite koostöövõrgustiku loomisesse ning mõtteid “Lõimuv Eesti 2030” jaoks.
  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb KOVide noorsootöö arengut toetava uue koolitusprogrammi arutelul.

28.02

  • Ivika Uslov ja projekti “Nopi Üles” projektijuht Riin Luks panustavad Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldataval regionaalsel seminaril Tallinnas. Kahepäevane seminar annab võimaluse koguda mitmekesist informatsiooni, mida noorsootöö valdkonnas kohalikul tasandil rakendada, räägitakse ka olemasolevatest võimalustest ning tuuakse näiteid praktikutelt.

Teised tegevused Eesti ANKis sel nädalal:

  • Projekti “Nopi Üles” projektijuht Riin Luks viib jooksvalt läbi projektinõustamisi.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa lepib kokku HMN poolt toetatud projekti „Kogemuste kullaproov“ raames juhtide coachingusessioone, panustab SOS-sessioonide käivitamisse ja mõju-uuringu kavandamisse.
  • Eesti ANK juhatuse liige Kristi Paas tegeleb HMN projekti “Kogemuste kullaproov” tehniliste ülesannetega.
  • Tugimeetme Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort viibib korralisel puhkusel 26.02.-04.03.2018.
  • Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt puhkab 27.02-05.03.2018.