Nädal 9: 27.02-03.03.17

2017.aastal tähistatakse Eestis Laste- ja noorte kultuuriaastat. Eesti ANK soovib selle raames tutvustada oma liikmete noortekeskusi, et näidata, millised võimalused on lastel ja noortel üle Eesti.

Sel nädalal on meil hea meel tutvustada Rõuge Avatud Noortekeskust.

Rõuge Avatud Noortekeskus avas oma uksed noortele 1998. aasta kevadel. Noortekeskus töötab kolmes majas – Rõuges, Viitinas, Nursis. Ühiselt 7 noorsootöötaja koostöös liigutakse seatud eesmärgi poole – Rõuge noor on avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega, algatusvõimeline ja väärtustatud kogukonna liige. Rõuge Avatud Noortekeskuses aidatatkse igal kohalikul noorel, praktikandil, kogukonna liikmel, rahvusvahelisel vabatahtlikul jt leida oma elu päikeselisemat poolt. 
Rõuges ollakse oma tegevustes nii mitmekesised kui võimalik. Rõuge Avatud Noortekeskuses tegutseb ka Noorte Tugila. 
Rõuge noortekeksuse tugevus on kindlasti noorte osalus otsustusprotsessides, Rõuge TV ning rahvusvaheline noorsootöö. 
Noorsootöö Rõuges on sidunud noorte heaks paljud erinevad valdkonnad. Olgu selle ilmestamiseks Hispaania vabatahtliku Manueli video, kus leiab tantsimas nii vallavanema, valla ametnikke, noori, kooli direktorit, kultuurijuhti, kaupluse juhatajat, golfirajal trikitamas vallvolikogu esimeest, oma rolli täitmas kirikuõpetajat jt.

Rõuge Avatud Noortekeskus – see on kokkuhoidev, kuid avatud kogukond. 
Olgu kõiki saatmas oma kodukoha soe ja toetav tunne!

Manuel Ángel Moreno Pinilla – “Rõuge Tunne”

27.02

  • Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv osaleb ANK programmi konkursi komisjoni töös Põlvamaal.

28.02

  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib HMN poolt toetatud projekti „Selge suund“ raames programmis osalevaid juhte Tartus.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks osaleb Huviharidusekonverentsil Kuressaares.

1.03

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort, juhatuse esimees Kerli Kõiv ja noorsootöö spetsialist-projektijuht Ivika Uslov osalevad Eesti ANK eestvedamisel Noorte Tugila, Eesti Töötukassa ja Rajaleidja koostööseminaril Tartus.

2.03

  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt osaleb Tartumaa ANK konkursi komisjoni koosolekul.

3.03

  • Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort osaleb Viljandimaa ANK konkursi hindamiskomisjoni töös.

Teised tegevused sel nädalal Eesti ANKis:

  • Eesti ANK büroo- ja rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt on õppepuhkusel vahemikus 27.02-5.03.
  • Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb kokkuleppeid individuaalseteks sessioonideks programmi valitud meeskondade juhtidega ja kavandab meeskonna coaching’u kohtumisi.
  • Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov tegeleb Eesti ANK eestvedamisel toimuva koostööseminari ettevalmistavate ülesnannetega, HMN poolt toetatud projekti “Selge suund” tehniliste ülesannetega ja Noorteinfo koolituste korraldamisega.
  • Nopi Üles projektijuht Riin Luks tegeleb noorte nõustamisega ning Nopi Üles ideede esitlemisega Facebookis.