Nädal 13: 29.03 – 04.04.2021

29. märts

Toimub supervisioon noortekeskuste juhtidele.

30. märts

Toimub KOV-koolituse I moodul: “Koosloome ja muutuste juhtimine” ja III moodul “Noorsootöö planeerimine”. Koolitajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv.

31. märts

Eesti ANK esindajad osalevad rahatarkuse klubide teemalisel kohtumisel Rahandusministeeriumiga.

Heidi Paabort osaleb “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kvartaalsel kohtumisel.

1. aprill

Koostöös ENK-iga toimub infoseminar “Asjaajamine ja dokumentatsioon”.