Nädal 4: 23.01-29.01.17

24.01
Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort, noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv ja “Nopi Üles” projektijuht Riin Luks osalevad ESF tegevussuuna “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” partnerite korralisel kohtumisel Tartus. Peale lõunat toimub mitmepoolne (EANK, ENTK, SANA ja HTM) virtuaalne kohtumine noorteinfo koolituse teemal.

Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa coachib noortevaldkonna spetsialiste Tartus.

26.01
Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond osalevad korralisel juhatuse koosolekul Põltsamaa Elukestva Õppekeskuses.

Teised tegevused sel nädala Eesti ANKis:
Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa teeb ettevalmistusi meeskonna coaching’u programmi „Selge suund“ käivitamiseks.
Eesti ANK noorsootöö spetsialist ja projektijuht Ivika Uslov koostab HMN poolt toetatud projekti “Coach’i mind!” lõpuaruannet, teeb ettevalmistusi coaching’u programmi “Selge suund” käivitamiseks ning tegeleb Noorte Tugila tehniliste ülesannetega.
“Nopi Üles” projektijuht Riin Luks tegeleb taotluste läbitöötamisega ning noortega ühenduse võtmisega.
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete ja büroojuht Stiina Kütt on korralisel puhkusel kuni 25.01.