Euroopa Komisjoni Valge raamat

Otsus avaldada valge raamat noortepoliitika kohta tulenes soovist edendada uusi Euroopa valitsemise vorme.

Valge raamat (EST) “Uus hoog Euroopa noortele” on kooskõlas Euroopa Komisjoni valge raamatuga valitsemise kohta, mis võeti vastu 2001. aasta juulis. Eesmärgiks oli avada Euroopa Liidu (EL-i) otsustusprotsess inimestele, keda need otsused mõjutama hakkavad, sealhulgas ka noortele.

Lisa: Valge raamat (ENG)