Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistikud

Detsembris 2020 toimus Saksamaal Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames kolmas üleeuroopaline noorsootöö konvent.

Foorum tõi kokku poliitikakujundajad, teadlased ja noortevaldkonna asjatundjad üle Euroopa (50 riiki). Arutati, millist rolli mängib noorsootöö noorte arengus ja ühiskonnas laiemalt.

Euroopa Noorsootöö Konvendi lõppdeklaratsioonis kutsutakse riike ülesse tagama noorsootöö ühtlasemat ning jätkusuutlikumat arengut, samuti tunnustama noortega tegelevate inimeste igapäevast panust ühiskonda ja tagama valdkonna stabiilsem rahastamine. Deklaratsiooni koostamisse panustasid ka mitmed Eesti noorsootöö eksperdid.

Noorsootöö Konvendile järgneb nn Bonni protsess ehk Euroopa noorsootöö tegevuskava edasiarendamine ja elluviimine. Deklaratsiooni saab lugeda siit.

Valminud on ka deklaratsiooni tõlked eesti ja vene keeles.

Lisainfo kolmanda Euroopa noorsootöö konvendi, deklaratsiooni ja noorsootöö strateegia kohta lo lisa: https://www.eywc2020.eu/en/.

___

Varasem EUROOPA LIIDU NÕUKOGU resolutsioon Noortevaldkonna uuendatud koostooraamistik 2010-2018.