Noorte Tugila teenuse kirjeldus

Käesolev dokument on koostatud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (edaspidi Eesti ANK) poolt ja on alus mitteõppivate ja – töötavate ning õppest ja tööelust eemalejäämise suurenenud riskiga noortele pakutava teenuse korraldamiseks noortekeskuste kaudu.

Dokument on kättesaadav SIIN.