Salutaguse noortemaja

Kohila avatud noortekeskuse allüksus