Noortekeskuste miinimumstandard

Noortekeskuste miinimumstandard sätestab mitmeid noortekeskusega seotud mõisteid, noortekeskuse asutamise, ümberkorraldamise ja noortekeskuse teenuse osutamise aluseid ning noortekeskuse teenuse osutamise miinimumnõudeid. Lisaks võimaldavad standardi suunised paremini hinnata noortekeskuse tööd ja selle korraldamist. Tegemist on miinimumstandardiga, mistõttu on võimalik igal noortekeskuse pidajal standardit teenusepiirkonnas täpsustada ja seada noortekeskuse teenusele kõrgemad nõuded oma piirkonna noorte vanusest, huvidest ja vajadustest lähtuvalt.

Miinimumstandardi estlust saab vaadata siit.