Aakre projekt

kolmapäev, 2. oktoober 2019

Aakre noored sütitasid lauamängupisikuga!

Projekti nimi: „Aakre noored toast välja“

Projekti toimumise perioodi: 08.04.2019-08.8.2019

Projektimeeskonna liikmete arv Projekti vedasid kaks noort. 12-aastane ja 13-aastane ja nende koostöö sujus.

Partnerite nimed: Aakre Aed ja Aakre Rahvamaja

Ostsime projekti raames Playstation 4-a ja sellele erinevaid mänge ja see osutus vägagi populaarseks. Sai soetatud ka laua- ja õuemänge, mis ei ole need kõige tavalisemad, mida igast kodus leida võib. Lastele meeldisid väga teistsugused mängud, sest läbi nende said paljudki uusi asju teada ja nii ka meiegi.

Korraldasime ka ühe ürituse nimega “Mängude öö” kuhu kutsusime Brain Games mängudejuhi ja tema juhendamisel lendas aeg justkui lennates. Lõpetasime õhtu filmi vaatamisega. Noori osales sellel üritusel koguni 11 ja arvestades kõigi noorte tagasisidet läks meil vägagi hästi.

Küla jaanitulel said nii väiksed kui ka suured võtta mõõtu köievedamises ja noolemängus ja köievedamine oli ka neist kõige populaarsem.

Osalesime ka üritusel Avatud Talude Päevad, kus viisime lastega erinevaid mänge läbi ja ka sealt ei kostunud peale positiivse tagasiside midagi muud. Lastele ja noortele meeldisid meie mängud ja isegi mõned täiskasvanud tulid ning proovisid oma osavust näiteks dominos, jengas, keksus ja paljudes muudes meie ettevõtmistes.

Saime teada, et mängu ja õppimise saab väga lihtsate vahenditega ühendada ning leida ka nii palju uusi ja huvitavaid sõprussidemeid. See projekt õpetas ja aitas kaasa meie suhtlemisoskustele.

Kogukonnast said kõige rohkem kasu lapsed/noored, kelle koolivaheaega kui ka lihtsalt vabaaega aitasime põnevaks muuta ja arvestades tagasisidet saime me sellega hästi hakkama. Nagu eelnevaltki sai ära märgitud, siis tagasiside oli meie endi jaoks väga hea.

Nii mõnelegi lapsele meeldis Mängude Öö-l tutvustatud mängud nii palju, et ta läks koju ja soovis endale seda sünnipäevaks.

Teistele soovitame olla julged ja tegutseda sihikindlalt

Esimesel üritusel („Mängude Öö“) osales 11 noort. Jaanipäeval umbkaudselt 20 last/noort ja umbes 10 täiskasvanut, kes meie mänge mängisid. Avatud Talude Päeval ligikaudu 300 inimest, kellest suurem hulk liitusid meie tegemistega.

esmaspäev, 20. mai 2019

Mängimine saab olla põnev ja hariv korraga

Meie projekti nimi on „Aakre noored toast välja“. Ja seda projekti viime ellu kohalikus rahvamajas (Aakre Rahvamaja).

Siiani on läinud kõik tegevused seoses projektiga hästi. Esimesel üritusel, kus ööbisime rahvamajas osales 11 noort. Üritusele kutsusime Brain Games-i mängudejuhi ja kõigile osalenutele meeldis Ta väga. Mängisime terve õhtu jooksul erinevaid lauamänge, mida iga päev ise ei mängi. Noortel tekkisid enda lemmik mängud, mida nende soovil muretseme ka selle projekti raames.

Arvestades tagasisidet on meie üritus noortega väga hästi õnnestunud. Hetkel ei ole esinenud ühtegi probleemi- ja loodame, et ei tule ühtegi ka ette.

Praeguseks hetkeks oleme korraldanud ühe ürituse ja ostnud kabe-male-backgammon komplekti ja lähiajal ostame ka Playstationi ja erinevaid lauamänge.

Lisaks on meid kutsutud Aakre´s tegutseva väike-taluniku avatud talude päeval lastega erinevaid mänge mängima ja päeva sisustama – mille rõõmsalt ka vastu võtsime.

 

Aakre projekt

Oleme Aakre küla aktiivsed noored, ning soovime tuua kodust ja nutiseadmetest välja ka teised noored. Projekti raames ostame erinevaid lauamänge erinevale vanusele kui ka meie sihtgrupile ning Playstationi. Korraldame 2 üritust. Mängudeöö on suunatud noortele – kutsume külla teiste piirkondade noori. Mängudeööl osaleb ka Brain Gameside juhendaja, kus ta tutvustab erinevaid mänge. Teise ürituse korraldame peredele emadepäeval. Lisaks ostetud mängudele mängime tantsu- ja seltskonnamänge. Muul ajal saavad mängida kõik kogukonna liikmed üksi, perega, sõpradega. Mängud asuvad rahvamajas kõigile mängimiseks, rahvamaja lahtiolekuaegadel.

Vajaksime selle jaoks 1704€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.