Ahja noor nutikamaks

esmaspäev, 31. detsember 2018

Ahja noor nutikamaks

Ahja Nutiklubi alustas noorsootöö nädala reedel, 23. novembril oma tegevust Ahja Vabaaja- ja Noortekeskuses. Nutiklubi on siiani toimunud igal reedel.

Ahja Nutiklubis on meil olnud kavas Kahoot vormis esitlused erinevatel teemadel. Esimesed tunnid olid pigem sissejuhatavad ja ettevalmistavad, kuna tellitud tahvelarvutid polnud veel saabunud. Viimastes tundided tutvusime juba tahvelarvutitega ning alustasime videotöötluse õppimist. Samuti tutvume erinevate kaartidega valmistumaks kevadel toimuvaks matkamänguks.

Nutiklubi esimeses tunnis tegelesime üldise noorsootöö tutvustamisega Eestis ning seejärel kohalikul tasandil. Tutvustasime noorsootöötaja ülesandeid ja rolle, keda ta esindab noortekeskuses. Olulisteks märksõnadeks kujunesid kaasamine, julgustamine ja usaldamine, sest noorsootöötaja on oma töös pigem hea sõber, suur eeskuju ja tugi kui konservatiivne ning hindaja pilguga õpetaja. Kogukonna noorte jaoks lisandus uus huvitegevus vanuses 8-18 eluaastat. Koostasime ja lahendasime kohalikku elu ja ajalugu kajastavaid Kahoot viktoriine.

Nutiklubi sai kohe populaarseks: meie iganädalast nutitundi oodatakse põnevusega ning ollakse sama elevil kui noortekeskuses veel toimuva kokandusringi eel. Kuna meie nutitunni osa on ka Kahoot, siis ei kasuta me seda ainult mälumängu eesmärgil, vaid iga küsimuse-vastuse juures on hea käsitleda ka päevakorra alateemasid, mis muutsid Kahoot viktoriini palju informatiivsemaks. Kahoot viktoriini lõpus on ka rahuloluküsitlus, kus alati valitseb „pöial püsti“ hinnang kogu tunnile.

Projekti abil soetatud tahvelarvutid ja sülearvuti jäävad töösse edasi – Ahja Nutiklubi toimub igal reedel. Lisaks on meil kavas ka kevadel väike matkamäng looduses, kus saame kasutada tahvelarvuti võimalusi kaardi lugemiseks ning ülesannete täitmiseks. Kuna hetkel on käsil videomonteerimise õppimine tahvelarvutitega, siis edaspidi on noortel võimalus ise kajastada noortekeskuses toimuvaid sündmusi (külaliste käike, kokandusring, võistlused, robootikaring, nutiklubi tegevused jne).

Meie projekti eesmärk on tutvustada ja teadvustada nii noori kui nende vanemaid nutiseadmete funktsionaalsest kasutusviisist. Kuna tehnika aina areneb, siis targem ja lihtsam on tutvuda selle erinevate pakutavate võimalustega kui selle vastu võidelda. Siinkohal ongi oluline, et nutiseadmed pole esmajoones mängimise jaoks, vaid ikka selleks, et muuta meie elu lihtsamaks, paremaks ja huvitavamaks. Õppides tundma uusi ja huvitavaid app’e, võivad need hiljem tulla kasuks koolitöös või isiklikus elus.

Nutiklubi on hoo sisse saanud, kuid seadsime endale liialt sinisilmse eesmärgi teha jõulude ajal matkamäng noortele koos vanematega. Kuna saime tahvlid kätte viivitusega, siis lükkub meie matkamäng uude aastasse. Jõulumatka asemel oli meil siiski aastalõpu tund esimese tegevuskuu tähistamisega.

Projektiga tegelevad meil kaks noort: Angela ja Renar. Idee tekkis sellest, et noortekeskuses tekitab tavalise lauaarvuti kasutamine liialt tüli, kära ja segadust ning on ka natuke igav. Seega tekkis mõte võtta noortekeskuses kasutusele tahvelarvutid ning luua oma nutiring: Ahja Nutiklubi. Angela valmistab peamiselt nutiklubi tegevusi ette ning Renar vastutab tehnilise poole eest.

Noori me arvuliselt täpselt üle ei lugenud, kuid tegime pilte nutiklubi tundidest. Nutiklubis on siiani osalenud 20 erinevat noort.

Kõige rohkem õpime me ka ise tahvelarvutite võimaluste ja igapäevatoimetusi lihtsamaks muutvate app’ide kohta. Väga tore on kõigi osalejate huvi ja pealehakkamise olemasolu, mis on ühtlasi ka inspireeriv. Kuna meid on meeskonnas kõigest kaks, siis oli ülesandeid esialgu liiga palju: sobivate tahvelarvutite väljavalimine, nende töösse seadmine, nutiklubile tegevuskava koostamine ja reklaamtöö. Alguses hoo sisse saamiseks kulus küll aega ja energiat, kuid hetkel kulgeb kõik ladusalt ning loodame noorte huvi püsimist ja kasvu.

Ahja Nutiklubi tänab toetuse ja usalduse eest Nopi Üles projektimeeskonda ja rahastajat, aitäh!