Anija ja Saaremaa valla noortekohtumine

esmaspäev, 31. detsember 2018

Anija ja Saaremaa valla noorte kohtumine

Meie projekt noortekohtumine „Saame kokku“ toimus 27.-29.12.2018 Kaarma laagrimajas Saaremaal.

Meil oli plaanis korraldada Anija ja Saaremaa valla noorte kohtumine Kaarma laagrimajas. Läbi erinevate tegevuste oli plaanis anda ülevaade, mida me arvame ja ootame noorsootööst ning kuidas noortele mõeldud info meie kui noorteni jõuaks.

Tutvustasime noorsootöö võimalustest noorte omaalgatust, kaasamist, projekti kirjutamist, uute teadmiste ja oskuste omandamist, tutvuste loomist.

Kogukonnalt ja teistelt noortelt saame tagasisidet küsida alles mõne aja pärarst kui oleme üles laadinud projektis valminud videod, ka kasu kogukonnale avaldub peale videote avaldamist. Jätkutegevusest on meil plaanis videode avaldamine ning saadud teadmiste oma tuttavatega jagamine.

Meie projekti eesmärk oli teada saada, kuidas info päriselt noorteni jõuaks. Eesmärk sai täidetud. Eesmärgi täitumiseks tehti esimesel päeval ajurünnak, mille käigus selgusid noorte peamised kasutatavad info levimise kanalid. Teisel päeval filmiti kolme liikmeliste tiimidega üles 6 videot. Videoid hiljem vaadates selgus, et noortele on oluline info jagamine kõikide kanalite kaudu ja välja ei toodud prioriteetseid kanaleid.

Projektimeeskonnas oli neli noort ja meie tegevuses osales kokku 27 inimest. Õppisime, et paljusid asju ei saa enne projekti elluviimist paberile panna, tuleb kasutada ära võimalikult palju tutvusi. Eriti hästi oli see, et noored said kõigega hakkama ja nad said uusi tutvusi. Raskusteks oli sedmete tehnilised tõrked ja halb WiFi.

Me saime inspiratsiooni projektide koostamiseks, kus saaksime uusi tutvusi, teadmisi, oskusi ja näeksime Eestimaad.

Projekti käigus valminud videod on leitavad järgnevatel linkidel:

https://youtu.be/Z0odsX6pfq0

https://youtu.be/H_vsDv8nTTo

https://youtu.be/R0_1A0md4LY

https://youtu.be/DKHNQ4Ozh3w

https://youtu.be/iSInDta2xHo

https://youtu.be/1VznmALNlNA