Anija lõimumispidu

reede, 12. jaanuar 2018

Anija lõimumispidu

Lõimumispidu

Lõimumispidu leidis aset detsembri kuus. Projekt viidi läbi Kehra ait kuivatis ja Anija valla rahvamajas. Projekti korraldajad olid Mikael Parman ja Aleksei Kuzmin. Lõimumispeol osales kokku 19 inimest, kellest 8 oli vene päritoluga. Lõimumispeo partneriteks olid Keerdtrepp MTÜ, Anija valla rahvamaja ja Kehra noortekeskus.

Projekti algne plaan oli lõimumispidu läbi viia Kehra ait kuivatis, aga kuna renoveerimis ja ehitustööd võtsid aidas oodatust kauem aega ja ei saanud peo  ajaks valmis. Küll aga said kõik kohalikud noored aidata kaasa aida tegemistel, mis tekitas omanäolise lõimumise kohalike noorte vahel. Suhtlemisoskus ja teine teise mõistmine arenes projekti käigus märgatavalt. Koostöö eri rahvusest noorte vahel oli üllatavalt hea ning ühtegi konflikti suhtlemise käigus ette ei tulnud, küll aga pidime keelebarjääri lihvimisega tegelema. Tore oli tõdeda, et lõimumine oli kahe suunaline.

Projekti eesmärk ei saanud täielikult täidetud, sest pidu ei toimunud ettenähtud kohas. Siin kohal tuli meile vastu kohalik noortekeskus ja rahvamaja ning saime peo läbi viia aida kõrval olevas hoones. Lõimumisprojekt täitis oma põhieesmärki, tuues üksteisele lähemale eesti ja vene noored. Tulemust on selgelt näha Kehra noortekeskuses, kus noored saavad omavahel paremini läbi. Lisaks sellele on nüüd huvihariduse töötubades segunenud grupid, kuhu on lisandunud ka vene keelt kõnelevaid noori. Noored õppisid läbi lõimumispeo, et eestlased ja venelased polegi nii erinevad ning nüüd neid ühendab ühte kodumaa tunne. Tulemas on hulgaliselt uusi projekte, näiteks multikultuuri tutvustavad töötoad. Lisaks sellele on käimas Eesti 100 raames dekoratsioonide valmistamine, kus löövad rõõmsasti kaasa ka vene lapsed.