Antsla discgolf

neljapäev, 29. märts 2018

Kõik Antslasse discgolfi mängima

Vahearuanne

Projekti nimi ja asukoht:

Discgolfipark Antslasse

Kuidas on projektitegevused siiani läinud:

Projekti eesmärk oli luua discgolfipark Antsla Lauluväljakule. Oktoober 2017 seisuga on soetatud koostööpartneritel discgolfi korvid ning tii-ala matid, planeeritud tulev rada, kooskõlastatud rajaplaan vallaga ning tehtud vajalikud maastikuhooldused.

Mis on eriti hästi õnnestunud:

Kõige ladusamalt õnnestus korvide soetamine koostööpartnerilt Discbirdie – oldi alati toeks nõu-ja jõuga ning toimetati tellitud varustus õigeaegselt Antslasse.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud:

Oodatust probleemsemaks osutus 9-raja paigutamine planeeritud alale, nii, et ühe raja tii-ala ei oleks liialt lähedal teise raja korvile (ohutuse tagamine).

Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena:

Hetkel on kõik ettevalmistused tehtud korvide ja tii-alade paigutamiseks. Peale selle on tarvis teha rajakaardid.

Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud:

Ilmselt suurim õppetund oli see, et raja planeerimine peab olema tehtud väga läbimõeldult tagamaks ohutuse kõigi mängijate jaoks.

Millist lisatuge vajaksite:

Hetkel lisatuge vaja pole – Antsla noored aitavad ning saame kõigega hakkama.

Lõpparuanne

Projekti nimi:

Antsla discgolfi park.

Projekti toimumise periood:

22.06.2017 (taotluse esitamise aeg) – 15.12.2017

Korraldajate arv; osalejate arv ning taustakirjeldus:

Projekti põhikorraldajaid 2 ( Tambet Nugin ja Jürgen Annus), kokku osales projektis umbes 15 inimest, kes aitasid erinevaid projekti osasid ellu viia.

Peale projekti rahastuse saamist vajasime abijõude raja planeerimise, raja välja ehitamise, rajakaardide tegemisega jne.

Partnerite nimed:

Koostööpartneriks, kelle käest soetasime projekti rahade eest korvid ning tii-alad, oli ettevõte nimega Discbirdie.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Peale toetuse saamist leidsime koostööpartneri, kelle käest saime planeeritud raha eest vajalikud vahendid raja loomiseks. Enne seda kavandasime ning modereerimise raja punktid. Korvide paika valamine toimus oktoobris, peale mida läksid ka rajakaardid töösse.

Raja ametlik avamine toimub 5ndal mail Antsla Lauluväljakul, kuhu tulevad nõuandeid jagama mõned Eesti parimad discgolfimängijad.

Ülevaadet saadud kogemustest (mis õnnestus hästi, mis tekitas probleeme, mida läbi projekti õppisite):

Kõige raskemaks osutus 9-rajalise väljaku planeerimine väiksele alale. Esialgne plaan oli paberi peal hea, aga reaalselt korve paigaldades mõistsime, et ohutus pole korralikult tagatud kõigi mängijate jaoks. See probleem vajas palju mõtlemist, aga saime edukalt hakkama.

Projekti ellu viies saime kogemusi vallaga suhtlemisel ning õppisime, et arvesse tuleb võtta hoopis teisi aspekte, kui äriklientidega suhtlemisel.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Disccolfipargi tegemine lõi Antsla valla elanikele võimaluse harrastada väga mõnusat ning aina populaarsust koguvat spordiala. Discgolf sobib suurepäraselt, sest sellega saavad tegeleda erineva füüsilise ettevalmistuse ning vanusega inimesed.

Tagasiside nii valla-kui elanike poolt oli väga positiivne.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele:

Järgmistel taotlejatel soovitan enne taotlemist juba pisut eeltööd teha rahalise arvestuse poolega ning veenduda, et saadava toetuse eest on võimalik kõik planeeritav ära teha.

Ülevaade kuludest:

Ainsateks kuludeks oli korvide ning tii-alade soetamine (1998€)

Osalejate arv, projektis kasusaajate arv:

Projektis osales kokku umbes 15 Antsla valla noort ühel või teisel moel. Projektist saavad kasu Antsla valla elanikud ning ka discgolfimängijad lähedalolevatest valdadest.

    

kolmapäev, 6. september 2017

Antsla discgolf

Antsla Noortekeskuse soov on luua Lauluväljakule 9-korviga disc-golfi rada. Oleme pikalt näinud probleemi täiskasvanud noorte jaoks olevate vaba-aja tegevuste vähesuses ning tänu Nopi Üles projektifondile on meil lõpuks võimalus tuua Antslasse midagi uut ja väga huvitavat!
Disc-golf on suurepärane väljund vaba-aja veetmiseks – tegemist on põneva ja pidevalt areneva spordialaga, mis lisaks inimeste ühendamisele mõjub suurepäraselt ka füüsilisele ja vaimsele tervisele.

Lisaks muule soovib projektimeeskond oma tegevusega olla kohalikele noortele eeskujuks ja näidata, et väga palju on võimalik korda saata, kui selleks ise piisavalt pealehakkamist leida. Loodame oma tegevustega anda julgust noortele olla ettevõtlik ja pealehakkaja!

Nopi Üles programmi kaudu taotleme 1998€ discgolfi korvide ning tii-alade soetamiseks. Lisaks on vaja rada hooldada ja ette valmistada ning luua rajakaardid, aga sellega saame kohalike tublide abijõududega hakkama! 😊

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.