Are virutaalreaalsus

kolmapäev, 5. detsember 2018

Noored tõid teiste noorteni midagi uudset 🙂

  1. novembriks 2018 on meie projekti „Virtuaalreaalsus Are noortekasse” tegevused lõppenud.

Projekti tegevustega alustasime aprillis ettevalmistava tegevusega. Projekti lõpetasime noortekeskuse ühiskülastusega Pärnu VR-keskusesse 15. novembril. Ülejäänud projekti tegevused viidi läbi Are Avatud Noortekeskuses.

Projekti korraldamisse olid kaasatud – Triini Viks (projektijuht), Mari Kuusik, Markus Steinberg ja Leho Hiienurm.

Projekti tegevused:

  1. VR- vahendite soetamine, koostöös Pärnu Euronicsi kauplusega.
  2. VR-netikeskkonna soetamine, koostöös Pärnu Euronicsi kauplusega.
  3. Demonädala korraldamine noortekeskuses – osales 42 noortekeskuse külastajat ja 4 projekti meeskonna liiget. Koostööd tehti Selver AS-iga (toiduainete soetamine).
  4. Pärnu VR- keskuse külastus. Koostööd tehti VR-keskuse meeskonnaga. Osales 15 noort.
  5. LAN-party korraldamine Are Avatud Noortekeskuses, osales 15 noort. Koostööd tehti Selver ASiga (toiduainete seotamine) ja Merit Tarkvara ASiga (vahendite soetamine).

Hindame oma projekti tulemust õnnestunuks – oleme loonud Are Avatud Noortekeskuse külastajatele tasuta vaba aja veetmise võimaluse VR-vahendite kasutamise näol.

Kindlasti julgeme tänu projektimeeskonnas osalemisele olla ise algatusvõimelised ja loovad.

neljapäev, 6. september 2018

Tõstke käsi, kes ei jõua demonädalat ära oodata?

Meie projekti „Virtuaalreaalsus Are noortekasse” tegevused on olnud plaanipärased. Tegevuskavas nägime ette, et perioodil august-september 2018 soetame virtuaalreaalsus-vahendid – mängukonsool, virtuaalreaalsusprillid, puldid ja virtuaalreaalsusmängud, samuti VR netikeskkonna ligipääsuga liitumine ja kasutusõiguse soetamine.

Tänase seisuga on kõik planeeritud tegevused ellu viidud koostöös Euronicsi kauplusega Pärnus. Pisut muutus nimetatud tegevusteks planeeritud summa, kuna mängukonsooli hind oli pisut muutunud, samuti soetasime kaupluse spetsialisti soovitusel juurde ühe lisapuldi.

Septembrikuusse on planeeritud virtuaalreaalsus-vahendite paigaldamine ja VR-teemalise demonädala läbiviimine Are Avatud Noortekeskuses.