Asfaldimängud Aruküla juures

kolmapäev, 16. oktoober 2019

Asfaldimängude paigaldamine ainuüksi nõuab palju loovust

Projekti nimi: Aruküla asfaldimängud

Projekti kestvus: aprill 2019 – juuni 2019

Projekti meeskond: 2 liikmeline, Karita ja Marleen

Aprilli lõpus tellisime OÜ Fixmanist juhendaja abiga hinnapakkumise alusel soovitud asfaldimängud. Kuna firma pidi mängud tellima Taanist ja andis tellimuse edasi plaanitust hiljem, siis me ei saanud kõiki tegevusi läbi viia maikuus. Maikuus koostasime mängude juhendid ja panime koolimajja üles, lisaks pani kool juhendi üles koolimaja aknale, et ka õhtusel ajal saaks mängude juhisega tutvuda. Tutvustuse peale panime ka projekti teavituse koos logodega.

Asfaldimängud paigaldati 19. mail kooli ja lasteaia vahelisele alale, sest see annab võimaluse palju rohkematel noortel mängudest kasu saada. Kuna kool polnud veel läbi, siis oli juba järgmisel päeval mängudel palju kasutajaid, õpilased veetsid palju vahetunde õues mängides, õhtuti lasteaiast tulles jalutasid mitmed emad-isad mängude juurest läbi ja uudistasid koos uusi mänge. Hinnaguliselt arvame, et umbes 100 koolilast mängis uusi mänge esimeste nädalate jooksul, lisaks umbes paarkümmend lasteaiaealist last.

Kuna mänge paigaldades tegi paigaldaja olulise eksimuse ning pani valesti ilmakaarte tähised, siis juhendaja abiga palusime firmal oma eksimus parandada, sest Kompassi mängu polnud võimalik selliselt kasutada. Tuli taas oodata, millal uued tähed Taanist saabuvad.

Kuna mängude parandamine võttis aega, siis korraldasime perepäeva alles juunikuus. Kuna selleks ajaks oli kool juba läbi ja paljud noored suvevaheaega veetmas ka väljaspool Arukülat, siis perepäev ei osutunud väga populaarseks. Mõned jalutasid küll mööda, mistõttu hakkasime saatma kutseid oma sõpradele, et nad mängima tuleksid. Kõige populaarsem mäng erinevate vanuste seas on Twister, mida on paigaldatud kahte moodi (värvid tulbas ja segamini). Perepäevale mängima tulnud noored said ka kommi.

Mida me õppisime? Eelkõige seda, et kõik ei lähe alati plaanitult, aega tuleb rohkem varuda ning oluline on õige ajastus. Kõigepealt saabusid mängud plaanitust hiljem, siis paigaldati üks mäng valesti ja see tuli ümber teha. Olime mänginud kooliõpilastega vahetundides maikuus. Aga kuna mängu parandamine lükkus edasi, siis otsustasime ka avaliku ühise mängimise edasi lükata. Mai lõpus ja juuni alguses oleks olnud kindlasti rohkem osalejaid, kui oli juuni teisel poolel. Samuti saime teada, et ühe projektitaotluse, teostuse ja lõpetamisega on üsna palju erinevaid ülesandeid, millesse me alguses ei süvenenud.

Suve jooksul jagus samuti mängijaid, ka suvel oli kõige populaarsem mäng Twister. Samuti oli näha ka väiksemaid lapsi koos vanematega sealt läbi jalutamas, et ussimängul tähti ja värve loendada ning hüpelda. Projekti jooksul on mängude kasusaajate arv tõenäoliselt suuremgi kui algselt arvasime, kuna mängud asuvad avalikul alal kortermajadele üsna lähedal.

Vaatamata sellele, et alguses köitis paljude tähelepanu, et Kompassi mängu tähed olid valesti, siis üldiselt on tagasiside positiivne olnud, noored võtsid mängud kohe omaks. Samuti ei märganud me mänge tellides, et Ussimängul puuduvad täpitähed, aga kuna sellel mängul selget juhist pole, siis tuleb siin olla loov.

Ka naabervallast tunti huvi meie projekti vastu, et võimalusel ka endale sellised mängud saada.

 

pühapäev, 7. juuli 2019

Asfaldmängud panevad uudistama!

Aruküla asfaldimängude projektiga soovisime paigaldada Arukülla erinevad asfaldimängud, et oleks rohkem aktiivseid tegevusi õues. Selleks tuli kõigepealt kokku koguda 200 LIKE. Projekti meeskond oli kaheliikmeline, kuhu kuulusid Karita ja Marleen. Projekti viisime läbi aprillist juunini 2019. aaastal. Aprilli lõpus tellisime OÜ Fixmanist juhendaja abiga hinnapakkumise alusel soovitud asfaldimängud. Kuna firma pidi mängud tellima Taanist ja andis tellimuse edasi plaanitust hiljem, siis me ei saanud kõiki tegevusi maikuus läbi viia. Maikuus koostasime mängude juhendid ja panime koolimajja üles, lisaks pani kool juhendi üles koolimaja aknale, et ka õhtusel ajal saaks mängude juhisega tutvuda.

Asfaldimängud paigaldati 19. mail kooli ja lasteaia vahelisele alale, sest see annab võimaluse palju rohkematel noortel mängudest kasu saada. Kuna kool polnud veel läbi, siis oli juba järgmisel päeval mängudel palju kasutajaid, õpilased veetsid palju vahetunde õues mängides, õhtuti lasteaiast tulles jalutasid mitmed emad-isad mängude juurest läbi ja uudistasid koos lastega uusi mänge. Arvame, et umbes 100 koolilast mängis uusi mänge esimeste nädalate jooksul, lisaks umbes paarkümmend lasteaiaealist last.

Kuna mänge paigaldades tegi paigaldaja olulise eksimuse ning pani valesti ilmakaarte tähised, siis juhendaja abiga palusime firmal oma eksimus parandada, sest Kompassi mängu polnud võimalik selliselt kasutada. Tuli taas oodata, millal uued tähed Taanist saabuvad, mistõttu lükkusid ülejäänud projektitegevused edasi.

esmaspäev, 27. mai 2019

Asfaldimängud Aruküla juures

Oleme Karita ja Marleen ning leiame, et Arukülas võiks olla veelgi rohkem õuetegevusi. Praegu on vähem tegevusi noorematele noortele, eriti tüdrukutele. Mänguväljak on tore koht pigem lasteaialastele, rularambil panevad oma oskusi proovile pigem poisid. Erinevad keksumängud ja Twister võiksid olla õues lõbusaks ajaviiteks erinevas vanuses noortele ning nende mängimiseks piisab vaid paarist noorest, aga saab mängida ka grupiga. Asfaldimängud sobivad hästi ka vähemsportlikele koolilastele.

Asukoha osas saavad teha ettepanekuid ka noored ise, selleks viime läbi väikese küsitluse aprillis.

Maikuus viime läbi perepäeva ning kutsume piirkonna lapsi ja noori meiega koos neid mänge mängima.

Vajame asfaldimängude tellimiseks ja paigaldamiseks toetust 1800 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.