Elva digipoksi trennid

neljapäev, 26. november 2020

Kõige keerulisemaks on osutunud teavitus

Poksi ja video tegemise projekt Elvas on hästi sujunud ja suuri probleeme pole olnud. Kõik oleme saanud omavahel lahendatud.

Treeneri valik, trennide planeerimine, plakati tegemine, trennides käimine ja poksi varustuse soetamine on eriti hästi õnnestunud. Murekohaks on tõendusmaterjali tegemine ja kogumine (pildid ja blogi) .

Tehtud on poksi trenni reklaam, leitud treener, poksi varustuse ostmine, osalejate leidmine, video projekti koolitaja leidmine, reklaamimine, osalejate leidmine. Poksi trenni eratrennid on läbi ja nüüd liitume ühisgrupiga. Video projekti koolitused on veel ees aga reklaam on tehtud ning osalejad ka enamasti leitud.

Oleme siiani õppinud poksimist, lööke. Projekti läbiviimise protsessis osalemine on õpetanud aja paremat planeerimist, vastutust, rahastajaga suhtlemist, eelarve planeerimist, organiseerimist.

Grete noorsootootaja aitas projekti läbiviimisel ja oli toeks. Hetkel vaja paremat koostööd projekti partneriga ehk Andrisega piltide ja reklaammaterjali koostamiseks.

Lisainfo:

https://www.facebook.com/noorsootootaja.grete/posts/975920469540828

https://www.facebook.com/gretegretegrete/posts/10159296097509274

laupäev, 17. oktoober 2020

Elva digipoksi trennid

Märkame tihti, kui palju väärtegevust toimub online-meedias. Soovime anda enda panuse, et seda märgata ning sellele tähelepanu pöörata. Eriti noorte seas, kes alles õpivad eristama õiget valest. Seetõttu korraldame koolituse „Kuidas eristada õiget infot valest sotsiaalmeedias?“ Seda koolitust viib läbi Jaan Kruusmaa.

Koolitused toimuvad kootöös Elva Noortekeskusega. Osa saavad koolitusest kõik noored ka blogipostituse kaudu noortemeedia.wordpress.com. Meedia on meid huvitanud juba ammu. Videode tegemise oskus annab meile võimaluse enda arvamusi, maailmavaadet ning märkamisi meedias edasi anda video kujul. Oleme enda koolitajaks välja valinud Ken Järveoja ( Lake Stream OÜ), kes on sellel maastikul tegutsenud juba 10 aastat ning teeb seda professionaalsel tasemel. Meile meeldivad tema oskused ning stiil.

Oskustele anname praktilise väljundi – kui me oleme selgeks õppinud video tegemise ja sotsiaalmeedia turvalise tarbimise, alustame poksitrennidega ja jagame tegevust sotsiaalmeedias blogipostitusi ja videotrenne tehes. Niimoodi ühendame poksi kui uue võimaluse noortele, aga saame teadmised veebi turvalise tarbimise ja kvaliteetse video kohta.

Poksitrenn annab Elva noortele võimaluse oskusi arendada ning huvitegevuses osaleda. Poksitrenn aitab parandada füüsilist vormi ning hoiab tegevuses. Poksitrennidest saavad osa võtta kõik Elva noored ja soovi korral teha seda distantsilt video otseülekannet vaadates. See tähendab, et tegevus võib jõuda Elva piiridest välja. Poksitrenn toimub 2-3 korda nädalas 12 korda. Selle aja jooksul saame algteadmised ja oskused poksist. Edaspidi liitume tavagrupiga ja saame edasijõudnutega koos trenni teha. Poksitrenni varustuse ostame 10-le noorele, mis hiljem jäävad Elva noortekeskusesse kõigile kasutada.

Vajame uutes oludes tegevuste arendamise jaoks 1800€.

Poksitrenni juhendab treener Karl Komlev.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.