Elva kiiged

teisipäev, 11. oktoober 2016

 

Elva noored saavad lõpuks kiikuda 🙂

Elva kiikude ehitamine

Toimumisperiood

18.07.2016-30.09.2016

Asukoht

Elva Huviala- ja Koolituskeskus, Elva, Pikk 8.

Korraldajad, osalejad, taustakirjeldus

 Elias Markus Ehasalu: grupijuht

Ken Gerberg: monteeris video ja filmis

Reelika Punkar: filmis

Maarja Pihlap: kirjalikud asjad

Mirja Jõgi: juhendaja (Elva Huviala- ja Koolituskeskus, noortekeskus)

Partnerite nimed

Nopi Üles

Elva Huviala- ja Koolituskeskus

Elva linnavalitsus

Ülevaade toimunust ja kogemustest

Meie idee seisnes kiigu rajamises Elvasse, kuna siin pole seda. Elva noortekeskuses saime teada, et meil on võimalik teha projekt Nopi Üles fondi abil, mida me ka tegime. Saatsime taotluse, millele saime vastuse. Raha taotlemiseks oli vaja teha video ja koguda kahe nädalaga 150 meeldimist Facebookis. Saime meeldimised kokku ja rääkisime Riin Luksiga, kes andis meile rohelise tule. Valisime välja kiigu, kuid tuli välja, et oli veel vaja asju kiigu paigaldamiseks. Seejärel alustasime kirjaliku osaga ehk lepinguga tegelemisega. Me pidime enda tegevusest teada andma Elva Linnavalitsusele, täitma pabereid, esitama ehitusloa taotluse. Seejärel alustati kiigu paigaldamisega, me jäädvustasime protsessi ja andsime sellest teada kohalikele väljaannetele. Nüüdseks on kiik olnud paigaldatud paar nädalat. Möödudes kiigust on seal alati inimesi.

http://elva24.ee/Uudised/article_1333_Noorte-eestvedamisel-rajati-huviala–ja-koolituskeskuse-%C3%B5uele-uus-kiik.html

Ettepanekud järgmistele taotlejatele

Mõelda õpikohtadele, ärge jätke midagi viimasele minutile, mõelge kõik korralikult läbi.

Mida oleme projekti kaudu õppinud

Oleme õppinud lepingu täitmist – kuna me varem ei ole lepingutega tegelenud, oli see täiesti uus kogemus. Positiivne oli see, et leping oli tehtud lihtsas kirjas, mis on arusaadav isegi noortele.

Arvuti kasutamise oskus – Microsoft Word-i kasutamine, blogi koostamine ning kuluaruande tegemine, video koostamine.

Arvete lugemine – õppisime lugema arve pealt projekti jaoks vajalikke andmeid.

Oleme tutvunud ehitusseadustikuga – projekti käigus saime teadlikuks sellest, et enne kiigu ehitamist tuleb esitada taotlus Elva linnale ja sellega seoses nägime ankeete, mida tuli sellega seoses täita (ehitustaotlus, ehitamise alustamise teatis, kasutusloa väljastamine). Enne Elva linna avalikku ruumi mõne objekti ehitamist, tuleb selle kooskõlastada.

Oleme õppinud suhtlemiskogemust ja asjade läbi mõtlemist.

Kuidas on kogukond projekti vastu võtnud

Kogukond on projekti hästi vastu võtnud, kiik on tihti kasutuses, oleme näinud inimesi isegi vihmaga kiikumas. Elva linna kõik kolm väljaannet on kirjutanud kiigu püstitamisest väga positiivselt. Palju meeldimisi uudistel näitab, et meie projekt on väga hästi vastu võetud.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

kolmapäev, 7. september 2016

 

Elva kiikusid on õige pea võimalik kõigil proovida 🙂

Projekti nimi ja selle asukoht.

Elva kiikude ehitamine.

Elva Huviala- ja Koolituskeskus Elva Pikk 8.

Kuidas meil selle projektiga läinud on?

Projekt on kujunenud suhteliselt hästi, on olnud ka probleeme, mida oleme suutnud kiirelt lahendada.

Mis on eriti hästi läinud?

Meil läks väga hästi toetuse taotlemisel video tegemine, mille käigus sai meil ka palju nalja.

Olime kaasatud linna objekti kujundamisse, mis andis meile võimaluse kujundada Noortekeskuse tagaõue. Selle käigus tuli meile mõte lasta paigaldada õuealale kiik.

Meie meeskonnas on üksmeelsus, seega leiame kergemini ühise otsuse.

Samas oli ka meil  Skype kaudu läbirääkimine Riin Luksiga kes on Nopi Üles fondi juht, ning see läks meil hästi.

Millised probleemid on meil olnud seda projekti koostades?

  • Teadmatuse ja kiirustamise tõtte tellisime ainult kiigu, kuid pidime hiljem ka konstruktsiooni tellima
  • Projekti liikmete eemaloleku tõttu ei liikunud info edasi ja mõningad kokkulepped jäid tegemata. See oli meile õppimiseks.
  • Me ei osanud ette näha, et meil on ka vaja taotleda ehitusluba, mille aitas lahendada Huvialakeskus.
  • Me ootasime, et saaksime paigaldada kiik Elva Perepäevaks, kuid sellega läheb rohkem aega kui arvasime.

Mis on juba tehtud ja mida tehakse järgmisena?

Oleme juba teinud video, täitnud vajalikke pabereid, välja valinud kiigu konstruktsiooni ja blogi postitus lõpetatud ning kokku leppinud kiigu asukohas.

Kiigu paigaldamine, jäädvustada kiigu paigaldamise protsess, teavitada kogukonda(Facebook postitused, ajalehte artikel ja pildimaterjal, ).
Reklaamida Nopi Üles fondi (näiteks kooli stendil).

Mida olete siiani projekti koostades õppinud?

Oleme õppinud mõningaid asju lepingute täitmisest ning aru saanud, et kõik pole nii lihtne kui näib, kõike tuleb liikmetega arutada. Õppisime ametlike kirjade koostamist, läbi mõtlemist ning seda, et ei tasu kiirustada, peame rohkem rääkima enda projektist.

Millist lisatuge vajasime?

Vajasime abi paberite täitmisel ja ehitusloa taotlemisel, nendel teemadel saime abi Elva noorsootöötajalt, õpetlikku – ja suunavat tuge.

Nopi Üles projektifond

Projektikonkursi „Nopi Üles“ eesmärk on toetada noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad  ettevõtlikkust.  

Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus töömaailmas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. See kõik mõjutab noorte konkurentsivõimet tuleviku tööturul.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.