Haanja jõusaal

teisipäev, 12. september 2017

 

Suvi läbi, aeg taas jõusaali külastama hakata!

Haanja jõusaal

30.03.2017 – 30.08.2017

Korraldajad 2

Osalejaid 10

Partner: Kristjan Perli

 • Tegevuste ja toimunu kirjeldus
 1.    Jõusaali asukoha leidmine – otsisime aktiivselt jõusaalile asukohta. Kui algselt lootsime korda teha Haanja rahvamaja keldriruumid, siis tuleohutusnõuete tõttu me seda teha ei saanud. Sel hetkel tundus olukord veidi lootusetu, aga siis saime võimaluse teha jõusaal Haanja noortemaja teisel korrusel asuvasse ruumi. Lõpuks tegime jõusaali Haanja noortemaja esimesele korrusele ja võime öelda, et see oli parim koht, kuhu jõusaal teha!
 2. jõusaalivahendite valimine ja tellimine – teine oluline samm oli vajaliku inventari soetamine. Selles aitas meid Kristjan Perli, kes on kogenud jõusaali külastaja ning teab, milliseid vahendeid vaja.
 3. jõusaali vahendite kokku panemine – panime ise jõusaali vahendid kokku ning saime arendada tehnilist taipu.
 4. jõusaali avamine 5. mail ja proovitrenn – toimus väike jõusaali avamine ning Kristjan Perli andis huvilistele proovitrenni.
 5. jõusaali avamise kohta artikkel Torniööbikus – ilmus artikkel jõusaali projektist Haanja-Rõuge ühislehes Torniööbik.
 6. rahastuse teise osa kasutamine – soetasime teise osa jõusaali vahendeid.
 7. viimaste jõusaali vahendite kokku panemine ning jõusaali kujundamine.
 • Ülevaade saadud kogemustest

Õnnestus hästi: leidsime jõusaalile hea asukoha, jõusaali kasutamiseks tekkis mitmeid huvilisi,

Tekitas probleeme: puuduv toetus noorsootöötajalt, vähene suhtlus, suvine aeg (noortel polnud aega meie tegevustest osa võtta), palju muid tegevusi.

Läbi projekti õppisime seda, et vahepeal tuleb oma unistuse teostamiseks teha ainult üks samm – kirjutada projekt. Me saime palju kogemusi projekti läbiviimises ning jõusaali vahendite valimises ja kasutamises.

 • Ettepanekud järgmistele taotlejatele

Tasub kohe alguses tähtajad paika panna, siis läheb projekti läbiviimine sujuvamalt.

 • Osalejate arv, projektis kasusaajate arv

Kuigi projekti tegevustes osales 10 inimest, siis kasusaajate arv on 40-50 inimest.

 

neljapäev, 1. juuni 2017

 

Haanja jõusaali avamine juba 5.juuni!

*Vahearuanne*

Haanja jõusaal, Haanja küla.

 • Kuidas on projektitegevused siiani läinud?

Projektitegevused on sujunud tõrgeteta ning oleme suutnud kõik vajalikud tegevused täita. Jõusaali avamise oleks saanud nädal või kaks varem teha, aga kahjuks ülikooli kõrvalt oli keeruline vaba aega leida.

 • Mis on eriti hästi õnnestunud

Eriti hästi on läinud see, et me saime Haanja noortemajas jõusaali jaoks suurema ruumi kui alguses. Hetkel on meil jõusaalis ka piljardilaud.

 • Millised probleemid või murekohad on tekkinud?

Üheks murekohaks on see, et kuigi me saime ligi kahe tuhande euroga osta palju jõusaali vahendeid, siis oleme juba avastanud asju, millest jõusaalis puudu tuleb. Nendeks on põrandamatid (terve põrand pole mattide all), peeglid ja kaal.

Probleemiks on meil hetkel see, et me ei ole veel leidnud sobivat lahendust, kuidas noortemaja ja jõusaal oleks avatud nii, et kõik huvilised saaksid jõusaalis käia. Seda teemat oleme arutanud nii Haanja valla noortevolikogus, noorsootöötajaga ning see on teemaks ka Haanja jõusaali

avamisel, 5. juunil.

 • Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena

Me oleme pidanud arutelusid kuhu jõusaal teha, käinud erinevaid kohti vaatamas, tellinud suurema osa jõusaali vahendeid, pannud jõusaali vahendid kokku ning sobitanud need ruumi.

Järgmise sammuna tellime ülejäänud jõusaali vahendid ning juba 5. juunil avame Haanja noortemajas jõusaali. Seal toimub esimene treeningpäev, kus kõik huvilised saavad näha ja harjutada tehnikat. Teise olulise punktina on kavas arutelu, et leida lahendus meie probleemile.

 • Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud

Projekti läbi viies oleme õppinud esiteks jõusaali vahendite kokku panemist. Teiseks oleme õppinud seda, kuidas oma eesmärke täita. Kui on soov midagi ära teha, siis tulebki raha küsida ning siis ei jäägi muud võimalust, kui asi lõpuni teha. Nii ka jõusaali projektiga. Me olime juba

aastaid mõelnud, et Haanjas võiks jõusaal olla, aga nüüd kui tuli selline võimalus, siis võtsime härjal sarvist ja kirjutasime projekti ära. Nüüd olemegi nii kaugel, et jõusaali avamiseni jäävad ainult loetud päevad!

 • Millist lisatuge vajaksite?

Saame hakkama

Madis Perli

Projektijuht

 

neljapäev, 6. aprill 2017

 

Haanja saab jõusaali

Meie omaalgatuse idee on luua Haanjasse jõusaal ja jõusaaliring, et piirkonna noored saaksid võimaluse ennast arendada. Jõusaali abil on Haanja noorsportlastel treenimiseks paremad tingimused.

Jõusaal muudab Haanja noortemaja atraktiivsemaks ning inimeste huvi noortemaja vastu suuremaks. Tänu projektile on Haanja noored vähem arvutis ning nende eluviis muutub tervislikumaks.
Projekti abil loome Haanja noortemajja jõusaali, millest kohalikud noored on palju unistanud. Projekti abil saavad Haanja noorsportlased efektiivsemad tingimused jõudu treenida.

Oma idee teostumiseks taotlesime 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.