Haapsalu lauatennis

kolmapäev, 19. september 2018

Tervisenädala plakat on nüüd päriselt olemas

Haapsalu välitennise laud
veebruar 2018 – 30. August 2018

Projekti korraldasid Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilased Dan Taidla ja Karl-Edward Uibo, projektis osalesid ka Läänemaa Ühisgümnaasiumi juhtkond, kes aitasid valida välitennise laua asukoha ja aitasid korraldada väljaku ehitamisega. Samuti koos valiti lauatennise laua toon, vastavalt majaga sobivas toonis.

Projekti aitasid teostada Läänemaa Ühisgümnaasium, Haapsalu Noortevolikogu, Nopi Üles ning Kiili Betoon.

Idee oli olemas juba novembris. Idee tekkis juba varem liikumine ning tervis tundides, milles õpilased valmistasid plakateid, kuidas õpilasi muuta aktiivsemaks vahetundide ajal. Nii tekkiski mõte kirjutada projekt, mis sai ka rahastuse. Ideed esitlesime hiljem ka direktorile, sest vahepeal vahetus Läänemaa Ühisgümnaasiumil direktor ning mõlemad osapooled pidid olema asjaga kursis ning tehtava tööga positiivselt meelestatud. õnneks kiitis direktor meie projektiidee heaks.. Järgnevalt tellisime välitenniselaua ja leppisime kokku paigalduse 2018. aasta augusti keskpaigaks. Laua paigaldus toimus 22 august. Seejärel tellisime ning paigaldasime vajalikud teavitussildid.

Kuna oleme koos teinud palju projekte, suurendas see meie mõlema koostööd omavahel ning suudame edaspidi suuremaid projekte teha. Projektiga otseselt suuri probleeme ei tekkinud, meil koolis vahetus direktor ning alguses kartsime, et uuele direktorile ei meeldi meie projekt, aga meie õnneks on direktor väga noortemeelne ning saime projektiga edasi jätkata.

Kogukond sai kasu sellega, et meil on Haapsalus uus väitennise mängimise võimalus, mis annab võimaluse korraldada erinevaid võistlusi ning koosviibimisi kogukonnale. Tagasiside on olnud positiivne ning toetav.

Kui tahad midagi teha siis, see on võimalik ning midagi head teisele teha annab palju parema tunde, kui teha asja ainult endale.

Raske hetkel hinnata projekti kasusaajaid, kuna kooli tuleb iga aasta uusi õpilasi ning, kuna väljak on avatud kõigile siis saavad seal mängimas käia kõik Haapsalu elanikud. Kuna projekti rahade eest osteti ka vahendid, millega saab pinksi mängida, on kasutajate arv märkimisväärselt suurenenud. Heade ilmade korral võib näha vahetundidel vähemalt paart noort mängimas. Täpset kasu saajate arvu on raske määrata.

neljapäev, 24. mai 2018

Kool teeb noortega koostööd

Projekti nimi ja asukoht:

Haapsalu lauatennis

F.J. Wiedemanni 15 Haapsalu Läänemaa 90503

Meie projektitegevused on siiani läinud suurepäraselt. Kooliga läbirääkimine läks meil kiirelt ja valutult. Läbirääkimiste perioodil vahetus koolis direktor. See projekti käiku ei muutnud, eelmine direktor oli tutvustanud uuele direktorile meie plaani ning see meeldis ka uuele direktorile. Hetkel on meil projektitegevused läbi mõeldud ja tegevuskava paika pandud ning ootame lauatennise väljaku valmimist.

Eriti hästi on sujunud suhtlus erinevate inimeste vahel, kes on seotud projektiga. Samuti oleme kahekesi arendanud koostööd ja aja planeerimist.

Hetkel ei ole tekkinud ühtegi probleemi või murekohta. Oleme läbirääkinud ning positiivse vastuse saanud koolilt. Selle kuu lõpuks on plaanis ära tellida lauatennise laud, sest seda valmistatakse kuni 6 nädalat.

Oleme õppinud, et kui on soov ja tahe teha, siis saadakse alati hakkama.

 

neljapäev, 1. märts 2018

Haapsalu välilauatennis

Mida teeme?
Plaanime Haapsallu tuua lisa välispordi võimalusi.

Kuidas idee tekkis?

Idee sündis läbi, noorte täpsemalt läbi Läänemaa Ühisgümnaasiumi valikaine Liikumine ja tervis tundides.

Mis kasu kogukond saab?

Projekt on suunatud kõigile Haapsalu linna elanikele ning eelkõige noortele, kuid välitennise väljak on sobilik kasutamiseks nii lastele, täiskasvanutele kui seenioritele. Hetkel on Haapsalus vaid 1 väli lauatennise väljak.

Taotleme 2000€.

Noorte piirkondlikute ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.