Hageri mudelautodering

esmaspäev, 7. november 2016

 

Hageri poisid lõid huviringi poistele, mis vajab juba jätkuprojekti 🙂

Tegevus toimus: 27.07.2016-31.10.2016

Projekti kirjutamisel osales 4 poissi ning abistasid 2 hageri ANK. Ringi tegevusest võtab osa hetkel 6 poissi. Projekt õnnestus kokkuvõttes hästi. Saime soetada 2 mudelautot koos lisavarustusega. Samuti on käima läinud igal nädalal ringitegevus, kus osaleb 6 poissi. Kõige raskem oli projekt viia allkirjastamiseni, sest arvuti programm ei lasknud salvestada projekti õiges formaadis. Meil tuli seda teha mitmeid kordi kuni lõpuks õnnestus allkirjastada õiges formaadis. Samuti läks aega, kui tellitud kaup jõudis meieni. Ei arvestanud, et kauba tellimine  ja kättesaamine võtab oma aja. Oktoobri algusest käib ringitegevus ja see sujub viperusteta. Kõik, kes ringitegevusest osa võtavad on arvamusel, et lahe ring ja väga põnev.

Tekkinud on vajadus rohkemate autode järgi.

Ring käib koos 1 kord nädalas, kella 17.00-20.00-ni.

Oleme õppinud autode osasid ja kokkupanemist.  Järgmises ringis saame esimest korda proovida sõita 2 autoga.

Kõige lahedam on see, et oleme saanud ühe tegevuse poistele, mis meeldib kõigile. Huvi on ringi vastu suur ja uudistajaid samuti palju. Varsti võtame poisse ringitegevusse juurde, kui esimesed poisid on asja natukene selgemaks saanud. Kogu mudelautode ringi tegevus on uus ka meie juhendajale. Tema õpib koos meiega.

Edaspidi tuleb meil kindlasti autosid juurde soetada. Leida projektikohti, kust saaks soetada ka väiksemaid autosid, sest väiksemad poisid soovivad samuti osaleda ringitegevuses, aga soetatud autode kokkupanemine jääb neile liiga raskeks. Samuti tuleks soetada õige kattega rada, see annaks autode sõidule kiirust juurde.

Projekti läbi viies oleme õppinud üksteisega koostööd tegema ja üksteistega arvestama. Aegadest kokku leppima ja kinni pidama. Saime väga hea ja kasuliku projektikirjutamise kogemuse.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

neljapäev, 29. september 2016

 

Hageri poistel on autod käes, nüüd ootavad nad Teid mudelautoderingi

Hageri poisid esitasid vahearuande videona – autod on käes ning nüüd ootavad nad kõiki mudelautoderingi. Lõpparuandest saab juba lugeda, kuidas on läinud ringitegevus, mida poisid projekti tehes õppisid, mis läks väga hästi ja mida tuleb veel harjutada 🙂

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.