Kabelimetsa välijõusaal

kolmapäev, 14. november 2018

Takistused õpetavad kannatlikkust ja annavad julgust!

Projekt “Kabelimetsa välijõusaal”. Projekti toimumise periood 04.07.2018 –31.10.2018. Projekti korraldaja Kaili Linnasmäe, Heili Linnasmäe (täiskasvanud abistajaks Diana Enkeli MTÜ Kabelimtsa külas)

Projektis osales 77 inimest – asukoha valik ja talgupäeval osalemine.

Projekti partneriks: Kabelimetsa küla MTÜ
Järgmise etapina toimusid arutelud ja koosolek asukoha kohta. Kõik aga ei läinud nii nagu plaanitud, sest tooted ei valminud meist mitteolenevate põhjuste tõttu õigeaegselt.
Tagasiside küla poolt on olnud positiivne. Vaatamata takistustele oleme saanud suurepärast välijõusaali, kus värskest õhus aega veeta.
Ettepanekud järgmistele taotlejatele. Kui teele tuleb takistusi, siis mitte alla anda.

“Nopi üles” keskkonnas vääris tähelpanu meie noorte projekt “Kabelimetsa välijõusaal”. Saime edukalt esitatud plakati ja kogusime 200 häält, mille tulemusena sai projekt rahastuse.

Kui seadme detailid olid kohal, siis valisime “Talgupäeva”, kus oli planeeritud välijõusaali paigaldus ja ka külaplatsi korrastus. Talgupäeval aga plaanitud paigaldust ei toimunud, kuna tellitud mehhanism aukude puurimiseks läks katki. Projekti lõpetamine viibiski seetõttu, et pidime ootama ära masina remondi ja ka rentimise järjekorra. Seade sai paigaldatud küla meeste poolt, kuid hiljem plaanitust.

Projekti tegemisel saime palju kogemusi. Kõigepealt kui toimus arutelu asukoha kohta – oli eri arvamusi ja tuli leida lahendus. Detailide valmimine viibis kõrghooaja tõttu – ette võib tulla olukordi, mis meist ei sõltu. Saime ka kogemuse talgupäeval, kus puurimiseade läks katki – kõik plaanitu alati ei õnnestu ja tuleb leida väljapääs. Õppisime olema kannatlikud ja saime juurde julgust.

teisipäev, 11. september 2018

Ideest teostuseni tuleb läbida päris palju etappe

Valisime välja seadmed välijõusaali jaoks. Samuti on toimunud arutelu täpse asukoha kohta. Tooted on tellitud ja nende eest raha üle kantud. Kuna aga firmal on töökoormus suur, siis detailid valmivad septembri teises pooles.

Kui saame teada toodete täpse valmimise aja, siis määrame kindlaks ka talgupäeva.

Oleme saanud kogukonnalt toetust, seda siis küla elanike heatahtliku suhtumise kui ka kaasmõtlemise näol. Oleme saanud juurde julgust suhelda küla erinevate inimestega. Koos on läbi arutatud paigaldamise koht ja talgude sisu. Projekti käigus oleme selgeks  saanud, et ideest teostuseni tuleb läbida päris palju etappe.

Kõik ei lähe nii plaanipäraselt ja kiirelt kui soovisime. (Detailide valmistamise tähtaeg venib pikemaks kui lootsime). Üldiselt saime juurde julgust, kannatlikkust ja päris palju uusi kogemusi.

 

pühapäev, 8. juuli 2018

Kabelimetsa küla välijõusaal

Oleme Kabelimetsa noored ja meil tekkis idee teha Kabelimetsa külla välijõusaal, mille eesmärgiks on edendada tervislikke eluviise küla elanike seas. “Nopi üles” projekti raames soetame välijõusaali, seega leiab külaplatsil tegevust nii suuremad kui väiksemad;Treeningvahendid paigaldame talgu- ja perepäeva raames, kus kaasame kõiki peresid. Treeningvahendite õige kasutamise näpunäiteid jagavad oma ala profid näidistunnis.

Selle jaoks taotleme 2000€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.