Kaitse ennast ja lähedasi vägivalla eest

Meie nimed on Natalia Šutova ja Erika Konevskihh. Me õpime Tartu Ülikooli Narva kolledžis, praegu lõpetame 1. kursust noorsootöö erialal. Esindame oma projekti, mille nimi on “Kaitse ennast ja lähedasi vägivalla eest”. 13. mail toimus koolitus, kus osalesid noored erinevatest koolidest ja klassidest. Samuti külastasime spetsialiste nagu noorsoopolitseinik ja sotsiaaltöötaja.

Meie projekti toetas Briti Nõukogu rahastusega Eesti ANK “Community of practice” konkursi kaudu.

Tehtud töö tulemuste kokkuvõtteks ja refleksiooniks kohtusime, et arutada projekti tulemusi:

  1. Toimus loeng/töötuba teemal “Kaitse ennast ja oma lähedasi vägivalla eest”, kus noored said teadmisi, millised vägivalla vormid on olemas, kuidas märgata abivajajat ja kuidas end ja lähedasi vägivalla eest kaitsta või ohvreid toetada.

  2. Viisime läbi ja õppisime koostama kulude analüüs, sh eelarve planeerimist.

  3. Arutasime politsei ja sotsiaaltöötajate tagasisidet. Analüüsisime ka loengus osalenud õpetajate ja õpilaste tagasisidet ja arutasime 3. kursuse üliõpilaste tagasisidet. Analüüsi tulemused avaldamisel.

  4. Igale Narva koolile kingiti meie välja töötatud plakatid teemal “Olen vägivalla vastu”. Teadlikkuse tõstmiseks kinkisime neile ka kleebised, et vägivalla eksisteerimine, märkamine ja sekkumine teadvusest ei ununeks.

  5. Panime kokku kinkekorvi maiustuste, teega jne, mille kinkisime selles projektis osalemise eest sotsiaal- ja politseitöötajale. Usume, et lõime koostöö ning teame nüüd, millega tegelevad noorsootöö sidusvaldkonnad ja millised on erinevad koostöö võimalused noorte toetamiseks ja aitamiseks.

  6. Leidsime ka noortekeskuse jaoks intuitsiooni arendava mängu ja vägivalda käsitlevaid raamatuid, mis on vene keeles. Nüüd on noortel keskuses võimalik teema kohta igal ajal  infot otsida, teemaga end kurssi viia ja tugipunkt, kuhu esimese sammuna pöörduda, kui see osutub vajalikuks.

Loodame tulevikus luua rohkem huvitavad ja vajalikke üritusi, mis on noortele olulised!