Keila breiktantsutrenn

neljapäev, 28. detsember 2017

Keilas on breiktantsu trenn

* Keila Noortekeskuse ring – „Kultuurivahetus läbi breik tantsu“

* Projekti kestvus: 31.oktoober 2017 – 15.detsember 2017.

* Projekti tegevused toimusid Keilas, Keila Noortekeskuses.

* Projekti käigus toimusid breiktantsu trennid igal teisipäeval ja reedel. Ring kestis korraga 1,5 tundi.

* Keila linnas oli tegemist uue ja teistsuguse ringiga. Osad trennitajad oli breiktantsuga juba eelnevalt kokku puutunud, käies harjutamas Tallinnas – nüüd oli hea, et seda sai teha ka kodu lähedal. Osad meist jällegi polnud tantsimisega üldse kokku puutunud, kui siis niipalju, et kohustuslik koolis tantsimine mingi tunni raames. Seega nende jaoks oli see uus kogemus. Seda oli näha ka nende liikumisest breiktantsu tundide ajal – jäigad ja ei suutnud end hästi väljendada ning kartsid. Aga mida tund-tunnilt edasi, seda lahtisemaks ja julgemaks muutusid kõik trennis olijad. Juba lühikese ajaga oli näha suuri samme paremuse poole.

* Iga trennitaja püstitas endale eesmärgid, mida ta alguses teha ei osanud ja hiljem õppima hakkas ning tõestusmoment pidi olema silmaga näha kõigile. Enamus said enesetõestusega ka hakkama. Tüdrukutel olid lihtsamad koordinatsiooniharjutused – näiteks erinevad kükid, meil, poistel jällegi breigitehnika – näiteks peapealseis. Aga oli ka erandeid. Kuna vanusegrupp oli 7-aastasest 18-aastaseni, siis oli tore tõdeda, et meie, kui suuremad, aitasime teha väiksematega koos harjutusi ja õpetasime neid, kui nad milleski järele ei jõudnud. Kõik olenes ka rahvusest, kuna temperament ja õppimisvõime oli erinev – grupis oli pea pooleks eesti rahvusest ning vene rahvusest noori, lisaks sloveenlane, kes viis läbi ka enamus trenne, kuna tal olid oskused. Alguses oli meil keeleliselt küll natuke raske, aga saime hakkama. Tunnid toimusid põhiliselt kolmes keeles, tõlkimine käis eesti-vene-inglise keelst ühtepidi ja teistpidi. Õppisime ka sloveeniakeelseid sõnu ja lauseid. Lisaks saime targemaks ka kehakeele alal – rääkisime kehakeele abil ja ka tantsimine toimub samal põhimõttel – oskus oma keha õigesti kasutada.

* Oluline osa breigitrennidel oli tasakaalul ning seda hakkame me ka edasi üksikasjalikult nüüd õppima. Kuna me tahame, et ring läheks edasi ka peale projekti lõppu, siis  edaspidigi hakkavad olema breiktantsu trennid, nagu nad olid varem. Kuid nüüd hakkab teisipäeviti  olema breigi tantsulise trenni aeg, reedeti tasakaalu-jõuelementide aeg. Mõlemad on tähtsad antud stiili harrastades.

* Projektis seatud eesmärgid said suuresti täidetud:  tutvusime erinevate kultuuridega ning jätka seda ka edaspidi. Õppisime teisi keeli ja oskajamad said ka tõlkides end tõestada. Õppisime tolerantsust teiste suhtes.  Läbi erinevate harjutuste ja töötubade õppisime oma keha tunnetama, õppisime koordinatsiooniharjutusi, mida pidime kodus ka selgeks õppima. Omavaheline läbisaamine paranes ja võib-olla mõistab mõni trennitaja nüüd ka teist rahvust paremini, eks see selgub tulevikus. Üksteise üle naermist ja mõnitamist trennides ei tulnud ette mitte ühelgi korral. Juhendaja sõnul oli hea näha trennitajate silmis seda sädet, mis tekkis, kui muusika mängima pandi ja sai teha seda, mida keha tahtis. Kuna koos sai olnud päris pikka aega, siis kadus pikapeale ja kartus ja ei tehtud enam üksteise negatiivsetest märkustest välja – kõik said olla tema ise.

* Mis puudutab trennitajate enesehinnangut, siis see paistis eriti silma Tartusse sõidul. Käisime Tartus rahvusvahelisel breiktantsushowl BOE (International dance competition Battle of Est 2017), kus vaatasime, kuidas tantsivad profid ja kuidas toimub üldse taoline sündmus. Kuna show toimus kolmel korrusel, siis said ka pealtvaatajad tantsida ja end liigutada. Hea oli vaadata, kuidas meie trennist poisid ja tüdrukud toolidelt tõusid ja tegid lavalolijate liigutusi järgi ja plaksutasid kaasa.  Kuna siin mängib rolli ka julgus ja rahvus, siis tore, et meil trennis oli lausa kolme rahvust esindatud.

* Lisaks Tartusse sõidul toimus meil ka kaks töötuba, kus õppisime kahelt erinevalt breiktantsijalt, et ka breiktants võib olla erinev, kõik oleneb õpetajast. Kellel rohkem loovust, see on ka unikaalsem. Seda saime katsetada ja proovida ka nendes töötubades kõik.  Ühte töötuba viis läbi Maik Mäses – jälle kolmes keeles – kõik aitasid kõiki – tõlkimine ja kehakeel ning tantsimise õppimine toimis.  Teist töötuba viis läbi Edgar Budza, samadel põhimõtetel.

Mis puudutab neid noori, kes tahavad edaspidi selliseid projekte kirjutama hakata, siis meie soovitame – tehka aga ära, te ei kahetse! Kui kõik ei lähegi nii nagu alguses plaanis, siis annab see lükke millekski suureks ja kes teab, mis tulevikus veel sellest saada võib.

Koostajad: breiktantsu ringi liikmed 🙂