Kiigeplats Koikkülas

kolmapäev, 10. oktoober 2018

Noored õppisid ise ehitusprojekti koostama! WOW!

  • Koikküla kiigeplats
  • 07.2018 – 31.10.2018
  • Korraldajaid oli 4 (Rasmus, noorsootöötaja – aitas nõustamiskõnedega, aruannete kirjutamistega, avamise korraldamisega, Melina, välisvabatahtlik – aitas ostunimekirja koostamisega, avamisel pildistamise ja filmimisega, Nina, välisvabatahtlik – aitas ideele toetust saada, Piia, Koikküla noor – projekti autor ja läbi viia), osalejaid 32.
  • Taheva noortekeskus – aitas projekti ettevalmistamisel ja läbiviimisel, Koikküla külakeskus – aitas ruumidega.
  • 27. septembril, neljapäeval, kell 17.30 kogunesime külaplatsile kiige juurde, et linti läbi lõigata. Linti otsustasime läbi lõigata nii, et väiksed kiiguvad suure hooga selle katki. Pärast kiige avamist jäime veel natukeseks kiikuma, kuna see oli esimene kord kuna oli võimalik esmavalminud kiigega kiikuda. Sealt liikusime edasi edasi külakeskusesse, kus inimesi ootas väikene pidulaud, kus sai head ja paremat süüa. Enne söömist jagasime osalejatele paberit ja pastakaid, andsime ette neli küsimust Koikküla kohta ja kirjutasime küsimustele vastuseid (Milline võiks välja näha Koikküla tiigi ümbrus ja tiik; milliseid sündmuseid/tegevusi koos külaga lähiajal ette võtta; kas Koikkülas on midagi korrastada; mis võiks Koikkülas veel olemas olla). Ajude ragistamisel tulid inimestel järgmised põnevad ideed: Koikküla keskel asuva tiigi korrastamine (liivarand, sild, valgustus, haljastus), jaanipäev, kohaliku poe välimuse korrastamine, grillimis koht ja töökoja õu korrastamine, erinevate ühissündmuste korraldamine kogukonnas (jaanipäev, volber, teised tähtpäevad).
  • Kui küsimustele sai vastatud hakkasime sööma ning siis läksime osadega kiikuma tagasi.
  • Projekti võttis venima see, et arvasime et kiige ehitamiseks pole luba vaja, aga tuli välja et oli vaja, kuid meil polnud raha enam selle jaoks, siis õppisime ise ehitusprojekti koostama. Õppisin, et ostunimekirjale tuleb ka puhtand teha – tõmbasin paljusid asju maha ja parandasin ja kui asjad ostetud said tuli välja, et mõned asjad jäid ostmata kuna saadi aru, et see asi oli maha tõmmatud. Lauakatmine õnnestus hästi – kooki jäi küll rohkelt üle, kuid kõik sai ära jagatud. Probleeme tekitas ostunimekirja valmistamine, kuna ei teadnud mida inimesed tahaksid seal süüa ja kindlat summat oli raske katta, kuna tuli mõelda sellele mida inimesed tahaksid ja tuli läbi mõelda kõigi asjade kindlad hinnad ja kuhu need laual paigutada.
  • Kogukond sai kiige ja koha kus kokku saada. Nüüd on koht kus saavad ka suuremad noored (9-20 aastased) kiikuda. Enamus olid õnnelikud, et said kiige.
  • Osalejaid oli 32, projektist kasusaajad on kogu Koikküla piirkond, eelkõige noored ja perekonnad, 50.
  • https://www.facebook.com/302165056512667/photos/ms.c.eJxFjlsKwEAIA29UjI81e~;~_LlSpa8GuYJCpAFToR6Tft0QZyqY6THODeRq6RiAyBD0BHzh9BAT8DvvuM7QCrQ3ZWWUbcXYkC1AFm9Qd3xbo08gVOsijm.bps.a.2118207934908361/2118208481574973/?type=3&theater

teisipäev, 14. august 2018

Projektidega kaasneb ka paberimajandus 😉

Projekti nimi ja asukoht

Projekti nimi on Külakiik tagasi ja külakiike hakatakse ehitama Valgamaale, Valga valda, Koikkülla, külas olevale mänguväljakule.

Kuidas on projektitegevused siiani läinud

Projektitegevused on siiani hästi läinud. Kõik planeeritud tegevused on läbi viidud või ette valmistatud (külakiige ehitaja leidmine, kiige ehituskirjelduse koostamine ehitusloa jaoks, valla planeerimis- ja ehitusvaldkonna inimestega suhtlemine seoses kiige püstitamise valla maale, ehitajal on vajalikud materjalid soetatud ja ehituseks valmis ja kogukonda on külakiige ehitamisest teavitatud.)

Mis on eriti hästi õnnestunud

Suhtlus Nopi Üles projektifondijuhiga ja kõik ülejäänud eelmises punktis kirjeldatud etapid v.a. ehitusloa saamine.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud

Ehitusloa saamine, sest see inimene kes pidi selle andma on puhkusel ning asendustöötaja pole jõudnud sellega tegeleda. Sellepärast vajame 2 nädalat rohkem aega kuna ametnik, kellega tegime koostööd tuli puhkuselt tagasi 30.07.2018.

Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena

Siiani on rahastus saadud ja ehitajal on materjal käes ning järgmisena plaanime ehitusloa saada ja ehitama hakata, kuulutuse ja avamise teha.

Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud

Projekti läbi viies olen õppinud täitma projektivorme ja koostama posterit. Esialgselt varuga planeeritud ajakava polnud piisav ehitusloaga tekkinud probleemi mahutamiseks ja ajakavva mahtumiseks.

 

teisipäev, 12. juuni 2018

Kiigeplats Koikkülas

Soovime luua kodukülla, Koikkülla, noortele ja kogukonnale kiikumist täis kohtumispaiga, kus ühiselt aega veetes uusi tegevusi algatada. Soovime noortega kogukonda kokku tuua, et ühiselt oma kodukanti rohkem arendada (sündmused, talgud, asjade parandamised jne). Uus suur kiik on motivaatoriks, mis toob rohkem inimesi kokku ja kui inimesed on kokku toodud, on suurem lootus, et ühiselt võetakse uusi tegevusi ette. Antud projekt on kogukonnale näiteks, et kui tahta saab ise oma idee ellu viia.

Ajude ragistamisõhtul pärast kiige avamist uurime kohale tulnud inimeste käest mõtteid ja ideid, mida Koikkülas veel võiks teha. Selleks teeme ideede kogumiskasti ning anname inimestele paberi ja pastaka, et nad oma esimesed ideed paneksid sinna kasti. Kui ideed on kätte saadud, siis vaatame need ühiselt läbi ning mõtleme, millest võiks kohe alustada. Eelnevalt ideede arutelu ei tee, sellepärast et soovime saada võimaikult palju erinevaid ideid. Kui hakata kohe ideedest rääkima, siis paljud inimesed ei avalda oma arvamust ja lähevad teiste arvamusega kaasa. Sellepärast teeme enne ajude ragistamise ja pärast arutelu.
Idee teostumiseks vajame 2000€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.