Kivi-Vigala mängud

reede, 18. detsember 2020

Uudistama tulid nii noored kui lapsevanemad

Projekti nimi: Kivi-Vigala tubased mängud

Toimumise periood: Taotlus esitati Nopi üles projektikonkursile septembris. Video saadi üles Nopi Üles facebooki leheküljele 16. oktoobriks ning kohustuslik kogus like koguti kokku vaid kahe päevaga. Üritus toimus 28. novembril kella 11.00-18.00 Kivi-Vigala rahvamajas.

Projektimeeskonna liikmete arv: Põhi liikmeteks olid Liisa-Marinelli ja Karolin. Video aitasid lisaks koostada Rayan ja Grete Ly . Noortele mentoriks oli Annabel  ning eelarvega aitas ka Annika.

Osalejate arv: Kokku osales üritusel 24 inimest. Osalejad olid kohalikud inimesed, nii noored kui ka vanad. Rahvamajja seadis sammud ka mõni noor, kes varem polnud rahvamajas käinud. Läbi astusid päeva jooksul ka külaelanikud, kes tulid lihtsalt uudistama, millega lapsed hakkama saanud ning mis võimalused on noortele rahvamajas loodud. Samuti oli üritusel ka lapsevanemaid.

Partnerite nimed: Kivi-Vigala rahvamaja (kohtumised ja üritus toimus seal), Kivi-Vigala Põhikool (jagas edasi infot nooretele), Auna OÜ (toitlustus ja snäkid).

Seoses keerulise ja äreva olukorraga olime sunnitud kõik üritused viima läbi ühel päeval. Esialgne plaan oli jagada päev kolmeks (12.00-14.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00). Algusega kell 12 ning kuni kella 18.00 ning osalejatel oli võimalus eelregistreerida ennast. Noored aga olid liiga elevil ning tulid kohale juba tund aega varem. Kuna paljud noored käisid samas koolis, siis lasime neil üritusel algusest lõpuni olla kuna igapäevaselt puutuvad nad omavahel nagu nii kokku.

Osalejatel oli võimalik tutvuda erinevate mängudega. Populaarsemateks osutusid ralli ja just dance. Kuna mängukonsooli oli vaid üks ja pulte kaks, siis saalis oli võimalus mängida ka erinevaid laua- ja kaardimänge.

Projekti algus oli äärmiselt kiire tempoga, kuna mõte esitada projekt tuli suhteliselt hilja. Kohe panime koos teiste noortega pead kokku ning jõudsime arusaamale, et ihkame kõige rohkem üht ägedat mängukonsooli varustust. Mõeldud-tehtud. Kirjutasime projekti ning filmisime videoklipi. See on siimaani olnud üks lõbusamaid asju. Klippe tuli kokku nii palju, et kokku pannes oli raske valida, mida jätta ja mida mitte. Meil oli nii hea meel, et kogusime laigid kokku nii kiiresti. Edasi mõlgutasime mõtteid meie projekti tegevuste osas. Millal täpselt, kuidas ja mis selleks ikkagi vajalik. Jutt on läinud kogukonnas liikvele ning palju noori on hakanud meie projekti kohta huvi üles näitama. Küsitakse palju, millal esimene kokkusaamine on. Üks suurimaid probleeme oli see, et seoses koroonaga hilinesid meie vajalikud vahendid, kuna piirid olid suletud. Kuid õnneks jõudis inventar õigel hetkel ning saime siiski ürituse läbi viia. Kasutusele tuligi võtta plaan B, kus viime kõik tegevused läbi ühel päeval. Samuti pidime veidikene arvestama uute piirangutega, mille valitsus oli kehtestanud. Seetõttu oligi päev jagatud kolmeks ning hoidsime ruumi hajutatud.

Noortega saimegi kõige suurema kogemuse ühe projekti kirjutamise kohta ning sündmuse läbi viimise kohta. Samuti edaspidi paneme rõhku rohkem riskidele, et sündmus kõigeks valmis olla. Tiimina samas saime aru, et meil on tugev improvisatsiooni oskus ning vajadusel suutsime kiiresti ümber mõelda või tegutseda.

Samuti otsustasime üheskoos teiste noortega, et kui olukord on rahulikum teeme kõik lubatud üritused taas läbi.

Ehk tänu meie projektile ühendame rohkem omavahel nii külas kui ka vallas elavaid noori. Samuti saame rahvamajja tuua rohkem noori, kellel igapäevaselt sinna tavaliselt asja ei ole. Meie projektist võtsid osa ka noored, kes tavaliselt pigem jääks koju. Tagasiside on seni olnud ainult positiivne ning kogukonnal on hea meel, et noored üht projekti eest vedasid ning lõpule viisid. Samuti oodatakse juba uut üritust, sest olude sunnil kõik kes soovisid kohale ei saanud siiski tulla.

Kõige tähtsam, mida meie õppisime on see, et näha ette riske ning olla valmis ootamatuteks. Tuleb olla valmis kiiresti ümber lülituma, kuid eelkõige on oluline alati jääda positiivseks. Samuti õhutame kaasama kogukonda, sest üheskoos saab palju rohkem ära teha kui üksinda pusides.

Osalejate arv, projektis kasusaajate arv on üldpildis sama, mis üritusel osalenud inimesed. Kuid siiski võib juurde lisada üksikud, kes aitasid üritust reklaamida nii facebookis jagades kui ka suust-suhu noortele rääkides.

neljapäev, 26. november 2020

Huvi hakati tundma juba konkursi videole meeldimiste kogumise ajal

Projekti algus oli äärmiselt kiire tempoga, kuna mõte esitada projekt tuli suhteliselt hilja. Kohe panime koos teiste noortega pead kokku ning jõudsime arusaamale, et ihkame kõige rohkem üht ägedat mängukonsooli varustust. Mõeldud-tehtud. Kirjutasime projekti ning filmisime videoklipi. See on siia maani olnud üks lõbusamaid asju. Klippe tuli kokku nii palju, et kokku pannes oli raske valida, mida jätta ja mida mitte. Meil oli nii hea meel, et kogusime laigid kokku nii kiiresti. Edasi mõlgutasime mõtteid meie projekti tegevuste osas. Millal täpselt, kuidas ja mis selleks ikkagi vajalik.

Jutt on läinud kogukonnas liikvele ning palju noori on hakanud meie projekti kohta huvi üles näitama. Küsitakse palju, millal esimene kokkusaamine on.

Hetkel on üks suurim probleem, et kohale pole jõudnud veel meile vajalik inventar. Tellisime vajalikud vahendid veebi teel ning alles novembri lõpuks peaksid vahendid kohale jõudma, seoses koroonaga hetkel meil vajalikke vahendeid ei ole. Vahendite saabumis tähtaeg lükati edasi ning uueks tähtajaks on märgitud 27. november, mis on suhteliselt kuu lõpp. Kuna osad piirid on kinni, siis see teeb asja veel keerukamaks ning tekitab meis palju muret, kas jõuame asjad õigeaegselt tehtud. Arutelus on ka plaan B, kus vahendite saabumisel teeme koos noortega ühe ööbimise rahvamajas või pika päeva, mille sisse põimime kõik toimuma pidanud üritused. Hetkel pole me veel lootust kaotanud, kuid natukene murelik on olla küll.

Esialgu peame taas noortega kokku saama ning mõelda, kuidas näeb üritus välja kui kõik tegevused mahutada ühte päeva. Samuti teeks valmis plakati põhjad sündmuseks. Tahaksime, et vahendite saabumise ajaks oleks kõik vajalik eeltöö tehtud. Samuti peame veidikene arvestama uute piirangutega, mille valitsus on kehtestanud.

Eelkõige oleme õppinud seda, et kõiki riske pole võimalik ette näha ning tihtipeale unustad riskidega tegeleda. Alati peab valmis olema ootamatusteks, kuid hetkel oleme veel positiivsed. Küllap jõuame ikka õigeks ajaks asjadega valmis. Alla igal juhul ei anna!

Lisatoena võibolla vajame veel kõrvaltvaataja pilku, mida antud olukorras ette võtta. Ehk mõni väga hea ja abistav plaan on käeulatuses, kuid me ise seda ei näe.

 

neljapäev, 5. november 2020

Kivi-Vigala mängud

Oleme aktiivsed ja pealehakkamist täis noored, kes tegutsevad Kivi-Vigala rahvamajas. Oleme üheskoos käinud juba veidi üle kahe aasta ning teinud selle aja jooksul palju tegevusi – kokkamised, matkad, laagrid, töötoad, lauamängude õhtud, näitlemine, väljasõidud, külalised, spordipäev, orienteerumine, meeskonnamängud ja palju muud. Soovime aga sõpradega rohkem aega veeta väljaspool kooli ning selleks on vaja uusi, kutsuvaid ja kaasaaegseid võimalusi rahvamajas, et ka teised piirkonna noored tahaks kodust välja tulla.

Meie projekt aitab luua maapiirkonda noori ühendava võimaluse, millega vähendame tulevikus noorte ühiskondlikku passiivsust. Koos Playstationi mängude mängimine toob ehk kodudest välja ka need noored, kes armastavad arvutimänge mängida, mis tähendab, et meie projekt on avatud kõigile huvilistele. Kogukonnas tekib võimalus osa saada maailmast, millega varem pole kokku puutunud. Soetatud vahendite abil treenime erinevate huvitavate tegevustega oma mälu, koordinatsiooni, täpsust, suhtlemis- ja mänguoskust ning palju muud. Samuti kogume uusi ja huvitavaid teadmisi erinevate valdkondade kohta, lahendades mõnd põnevat Kahooti või mängides mängu. Korraldaksime erinevaid kogukonda liitvaid üritusi – kutsume külla ka sõpru või oma vanemaid, et üheskoos vahva päeva veeta. Kõik vahendid on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks, mis tähendab, et tegevused ja vahendite kasutamine jätkub ka pärast meie projekti lõppemist.

Meie projekti põhieesmärgiks on kohalikele noortele uute võimaluste loomine, nende kaasamine ning põnevate ja eriilmeliste ürituste korraldamine. Lisaks õppisime projekti koostamise käigus ajaplaneerimist, projekti kirjutamist, eelarve koostamist, meeskonnatööd, ürituste korraldamist ning erinevate riskide märkamist.

Selleks korraldame ka viis erinevat üritus, milleks on – tantsuvõistlus, pühapäevane mängukas, filmimaraton, mälupäev ja pere jämm.

Projekti elluviimiseks vajame 1800 eurot.

Nüüd sooviksime teie abi! Kui meie idee kõnetas Sind, siis lükka sellele postitusele “meeldib”!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/283912898619620/videos/379928576388138