Kivi-Vigala välijõusaal

neljapäev, 6. september 2018

Noored kaasajastasid ning muutsid kooliümbruse turvalisemaks – koos kogukonnaga!

Kivi-Vigala Põhikooli välijõusaali uuendamine

15.03.2018-30.08.2018

  • Osalejate arv kuni 15 inimest: noored, kogukonna liikmed, lapsevanemad ja partnerid.
  • Projekti aitasid ellu viia: Ahjuliisu OÜ, VH Ehitusteenused OÜ, Uninaks, Sadolin
  • Välijõusaali uuendamine: vanad atraktsioonid olid osaliselt läbi roostetanud ja ohtlikud kuna mõned keevituskohad olid rabedad ja lausa rebenenud. Kooli majandusjuhataja ja kogukonnaliikmed eemaldasid mõned katkised vanad atraktsioonid ning mõned vanad atraktsioonid said parandatud (lõigatud ära katkised torud jms ja uuesti keevitatud vajalikud kohad), uued atraktsioonid on ohutussertifikaadiga varustatud ja valitud said just sellised, mis on juba eos turvalise välimusega ja koostöös kogukonna sportlastega täpsustasime ka juhendid, kuidas mingit atraktsiooni kasutada.

Pinnase koorimine: kui vanad katkised atrakrtsioonid olid eemaldatud, siis kooriti maapind väikese kopaga ja kooritud murukamar sai paigutatud kooli territooriumile pinnase tasandamiseks ja täiteks. Pärast seda sai juba hakata paigaldama uusi atraktsioone, vanad ja nüüdseks juba ohutuks tehtud atraktsioonid lihvisime vanast värvist ja roosteplekkidest puhtaks ning värvisime uutega sobivates toonides uuesti üle.

Kõige lõpuks  tuli kohale liivakoorem, saime pinnase täita ja tasandada uue liivaga ja jäigi veel üle oma uuenenud välijõusaal avada. Avamine toimus meie piirkonna ehk Vigala spordipäeva raames, millest võtavad alati osa nii kogukonna, valla kui ka väljaspoolt valda ning maakonda kohale tulnud inimesed.

  • Probleeme  uuendamisel ja tööde tegemisel ei tekkinud, kõik õnnestus hästi. Eriti hästi õnnestus koostöö partneritega, kes olid väga positiivselt meelestatud ja ei keeldunud abistamast materjalide, tehnika ega lausa tööjõuga. Õppisime läbi projekti koostööd tegema, pidama läbirääkimisi erinevate instantsidega, hindama aega ja teistega arvestama. Suureks toeks oli meile ka selle aasta kuiv ja soe suvi.
  • Kogukond sai omale uuendatud välijõusaali ja tagasiside oli positiivne, sest suurenenud huvi oli algusest peale, kui tööd väljaku juures peale hakkasid. Nii mitmedki lapsevanemad ja külaelanikud tundsid elavat huvi toimetuste vastu ja tulid lausa palumata ise appi. Välijõusaal on olnud valmimisest alates väga aktiivses kasutuses, kui ametlik avamine ei olnud veel toimunud, siis nooremad lapsed juba turnisid jõuradadel ja mängisid ka väljakul lihtsalt liivaga. Koolinoored ja kogukonnaliikmed kasutasid siiani väljakut peamiselt õhtupoolikutel. Septembris, kui algab kool läheb välijõusaal kasutusse kindlasti kehalise kasvatuse tundides. Lisaks oleme saanud palju tunnustust, et sellise toreda ettevõtmise täide viisime ja ka meie kooliümbrus on sellega seoses saanud väga ägeda ja kaasaegse väljanägemise.
  • Kogukondlikku kasutamist oleme näinud väga aktiivset, umbes 10-15 inimest igapäevaselt. Kasutamine muutub kindlasti mingil määral, kui algab kool (siis kasutus päevaselt suureneb), õhtuti rohkem täiskasvanuid ja ilmastikust oleneb kui kaua kõiki atraktsioone kasutatakse ka külmemal ajal.
  • Järgmistele taotlejatele julgust ja peale hakkamist. Ei tasu karta rääkida inimestega ja küsida nõu ning abi. Kui noortel on hakkamist ja silmad säravad, siis saab kõik püstitatud eesmärgid täidetud. Meie projektimeeskond koosnes täiskasvanutest (õpetaja ja direktor) ja noortest, kokku 10 liiget. Mõni meeskonnaliige tegeles ainult väikese osaga projektist nt lavastasid, filmisid ja panid kokku tutvustava video. Mõned liikmed olid läbirääkijate- kokkuleppijate ülesannetes.
  • Ainuke otseselt materiaalne kulu oli atraktsioonide ostmine, mille rahastajaks oli  projektifond  „Nopi Üles“.

kolmapäev, 20. juuni 2018

Kivi-Vigala noored toovad kokku erinevaid kogukonna liikmeid – ikka ühiste eesmärkide nimel!

Kivi-Vgala Põhikooli välijõusaali uuendamine asukohaga Rapla maakond Märjamaa vald Kivi-Vigala.

Projektitegevused on sujunud plaanipäraselt, läbirääkimised läinud edukalt. Eriti hästi õnnestunuks võib pidada kohaliku kogukonna huvi ja toetust vajalike materjalide ja abi leidmisel projekti õnnestumiseks.

Pinnase eripärast sõltuvalt ei saanud eemaldada kõiki vanu vahendeid.

Senised tegevused on olnud järgmised:

1) Vanade atraktsioonide üle vaatamine ja ebavajalike ning ohtlikuks muutunud atraktsioonide eemaldamine

2) uute vahendite soetamine

3) toimus nõupidamine, kus osalejateks noored ja kogukonna liikmed, et teha plaan väljaku visuaalseks projekteerimiseks (osavalla ehitusnõunik, lapsevanemad, noored)

4) ühenduse võtmine toetajatega (Uninaks, VH Ehitusteenused)

Järgmised tegevused:

Kuna Uninaks toetas meid suure koguse tsemendiga, siis järgnevalt algabki vahendite paigaldamine. Edasine tegevus vajab ka nö killustikku ja liiva, siis tuleb ühendust võtta meie lähedal asuva Anelema karjääriga.

Siiani on tulnud kasuks suhete loomine ja suhtlemisoskuse arendamine küsimaks toetus projekti õnnestumiseks.

Vajame siiski sageli täiskasvanute abi nii ehituse poole pealt kui ka dokumentatsiooni täitmisel.

kolmapäev, 25. aprill 2018

Kivi-Vigala välijõusaal

Projekti idee tekkis kooli õpilasesindusel. Pooldame väga liikumist ja tervislikke eluviise. Möödunud aastal hakati renoveerima ka kooli staadionit, mida kasutab lisaks õpilastele terve Vigala kogukond. Staadioniga piirdub ka meie võimlemislinnak, mis on aga aegunud ja amortiseerunud ning ohutuse mõttes vajab kindlasti uuendust. Saime toetust oma ideele nii kooli õpetajatelt kui ka lapsevanematelt ning kogukonna esindajatelt.

Idee teostumiseks vajame 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Video lingile: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/633469806997259/