Kohila DJ-ring

neljapäev, 8. august 2019

Noorelt-noorele huviring on toonud noortekeskusesse uusi noori!

Projekti nimi: Kohila valla DJ ring

Projekti toimumise periood: 30.02.2019 – 30.06.2019

Korraldajate arv; osalejate arv: korraldajate arv 2, osalejate arv 13

Dj ringis osalesid noored vanuses 8-16 aastat. Ringi abiga oleme jõudnud sihtgrupini, kes muidu noortekeskustes ei käi. DJ ring on neile selleks hea ja laheda põhjuse andnud. Need noored on nüüd noortekeskustes käima hakanud iga nädal.

Partneriteks on Prillimäe Noorte-ja Teabetuba, Kohila Avatud Noortekeskus ja Hageri Avatud Noortekeskus

Iga nädala kolmapäeval ring Prillimäe Noorte-ja Teabetoas ajavajemikus 10.04.2019 – 12.06.2019

  • Ajavahemius 10.04.2019 – 17.04.2019: Õppisime tundma pulti ja proovisime erinevaid viise miksimiseks.
  • Ajavahemikus 17.04.2019 – 08.05.2019: Õppisime erinevaid muusikaliike ja põhiteadmisi muusikast.
  • 05.2019 – 12.06.2019: Omandasime teadmisi Dj valdkonnast ja õppisime miksimist.

Hästi õnnestus muusika tundma õppimine ja noortega omavaheline suhtlus.

Probleeme tekitas inimeste leidmine ja piltide tegemine, kuna paljud noored olid piltide tegemise vastu ja aega oli vähe. Probleeme tekitas ka asjade õigeaegne kohale jõudmine. Lisaks oli probleem ka ringidesse jõudmine, kuna bussitransport pole meie vallas just kõige parem. Projekti läbi viies olen õppinud ringi planeerimist ja selle läbiviimist. Ringi läbi viies õppisin ka Dj valdkonnast uusi teadmisi, kuna Dj- ja muusika valdkond on pidevalt arenevad.

Oleme pakkunud noortele uut huviringi mille eest nad ei pidanud midagi tasuma ja mille käigus on nad omandanud uusi teadmisi ja ehk leidnud ka huvi, millega nad edaspidi tegeleda soovivad. Noortelt küsides sain ma teada, et paljud noored soovivad ringi jätkumist. Noored on leidnud ühise huvi, millega nad koos tegelevad ja selle ühise huvi abil ka parimateks sõpradeks saanud.

Soovitame teistele noortel läbi mõelda oma tegevuste läbiviimise ja selle üldise planeerimise. Ringi läbiviijana soovitan jätta eelarvesse väikese summa, mille abil hiljem katkiseid asju asendada. Lisaks soovitan arvestada ka sellega, et ringi läbi viies võib juhtuda asju, millega esialgu arvestatud ei ole.

esmaspäev, 20. mai 2019

DJ-ring kaasab igas vanuses noori

Projektile oleme nimeks pannud “Dj ring” ja see toimub Kohila valla noortekeskustes. Projektitegevused on siiani läinud hästi, kõik mida oleme 2 kuuga plaaninud oleme saanud ka tehtud.

Eriti hästi on läinud see, et kaasatud saime nii suuremad kui ka väiksemad noored ja neil on dj valdkonna vastu huvi olemas. Asjad jõudsid õigeks ajaks kohale, mis aitas omakorda ringiga õigel ajal alustada.

Probleem on transport, mille tõttu ei jõua alati õigel ajal õigesse kohta. Teine mure on see, et õues on ilusad ilmad ja noori on selle tõttu ringis vähe.

Tehtud on puldi tutvustamine, selle tundma õppimine ja edasi on plaanis ära õppida ka laulude osad ja algeline laulude miksimine.

Projekti läbi viies oleme õppinud, et õpetamine tuleb teha noortele huvitavaks ja leppida ka nende muusika maitsega. Samuti oskame paremini planeerida oma aega ja ringi läbiviimist. Leidnud noortega samad huvid ja need oma ringidesse kaasanud.

 

esmaspäev, 11. märts 2019

Kohila DJ-ring

Oleme Kohila valla noored. Meie idee seisneb selles, et tahame noortele edasi anda teadmisi dj-tehnikast ja erinevatest muusikaprogrammidest, millega dj-d igapäev töötaksid. Kuna noorte seas on tehnika üpris populaarne, oleks noortel võimalus kasutada seda ka ka erinevate sündmuse ajal ning aastaid.

Plaanis on meil korraldada huviringe, erinevates valla noortekeskustes. Nädala sees toimuks igas kohas üks huviring nädalas, kus õpetame dj- tehnikat ja erinevaid teadmisi muusikast. Et see huviring saaks toimuma hakata, vajame 1800 eurot, millega soetame vajalikud vahendid. Kõik soetatud vahendid jäävad edaspidiseks kasutamiseks noortekeskusesse ja on noortele kättesaadavad.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.