Kohila Seiklusring

pühapäev, 16. detsember 2018

Noorte tegevust on märgatud ja seiklusring jätkub!

Projekti nimi:

Projektile oleme nimeks pannud “Seiklusring” ja see toimub Kohila Avatud Noortekeskuses. Väljasõitude puhul seikleme ka Tallinnas.

Projekti toimumise periood:

Projekti tegevused viidi ellu ja nende tegevuste kulud olid abikõlblikud 10.09.2018 –

15.12.2018. Meil on ka hea meel selle üle, et saame seiklusringiga jätkata.

Korraldajate arv; osalejate arv ning taustakirjeldus:

Korraldajate arv: 2 noort (Vaimar Ilumets, Markus Männik)+ 1 noorsootöötaja(Karina Baumverk)

Osalejate arv: 23

Taustakirjeldus: Seiklusringis osalesid noored vanuses 12-24. Oleme jõudnud sihtgrupini, kes väga noortekeskuses ei käi. Samuti on seiklusring tekitanud neis huvi ka noortekeskuse vastu. Oleme neid hakanud tihedamini noortekeskuses nägema.

Partnerite nimed:

  • Kanuutaja OÜ – Janel Miljand
  • Kohila Avatud Noortekeskus
  • Hageri Noortekeskus
  • Prillimäe Noorte- ja Teabetuba

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

  1. 29.09 – Pirita Seikluspark – 11 noort:

Kõigile meeldis ja nad olid rahul tegevuse valikuga.

  1. 06.10 – Kanuutamine – 10 noort:

Halvast ilmast hoolimata olid kõik tegevusest osavõtjad rahul ja neile meeldis. Oluliseks sai sõprus ja koostöö.

  1. 20.10 – Lasergame – 15 noort:

Seni tehtud tegevustest meeldis noortele  kõige rohkem Lasergame.

  1. 23.10 – Ujumine Pärnus – 50 noort:

Kõigile osavõtjatele meeldis.

  1. 10.11 – Reball – 14 noort:

Noored said teada, mida tähendab

koostöö.

  1. 8.12 – Airsoft – 16 noort:

           Noortele meeldis tegevuse valik ja nad

           olid õnnelikud, et said näha kõiki

seiklusringis käivaid noori.

Ülevaadet saadud kogemustest (mis õnnestus hästi, mis tekitas probleeme, mida läbi projekti õppisite):

Hästi õnnestus ürituste läbiviimine ja nende planeerimine. Kõik planeeritud tegevused said tehtud.

Probleeme tekitas inimeste leidmine õiges vanuses, kes saaksid seiklusringi üritustest osa saada. Üks probleem, mis tekkis oli see, et kaamerad ei jõudnud meie esimeseks tegevuseks kohale ning videomaterjali meil selle kohta pole. Avastasime, et videode kokkupanemine võtab rohkem aega ja panustamist. Pildi ja videomaterjaliga avastasime, et ei saa neid avaldada sotsiaalmeedias, kuna meil tuleb küsida kõigepealt noorte vanematelt luba, et nendege seonduvaid pildi – ja videomaterjali üles panna. Projekti läbi viies oleme õppinud ürituse organiseerimist, tegevuskava tegemist – mida tähendab üldse seiklusringi tegemine ja inimestele toeks olemine.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Oleme pakkunud kogukonna noortele uusi tegevusi – mille eest nad ei pidanud midagi tasuma. Mis tähendab ka seda, et need noored, kellel pole olnud võimalust selliseid tegevusi kunagi teha(rahalises mõttes) – on saanud olla osa sellest projektist. Samuti on need noored omavahel loonud ka väga häid sõprussuhteid.

Samuti on hea uudis see, et omavalitsus märkas meie huvi ning suur tõenäosus on see, et  idee läheb edasi.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele:

Soovitame läbi mõelda oma tegevuste läbiviimise. Kindlasti on vaja varuda ka piisavat aega, et kõik asjad, mida olete tahtnud projektis saada – jõuaksid kohale. Ürituse läbiviimisel on vaja saada läbi kõigiga, keda olete projekti kaasanud ja inimestega, kes on teie üritusele tulnud.

Osalejate arv, projektis kasusaajate arv:

Osalejate arv: 23

Projektis kasusaajate arv: kõik noored, kes projektis osalesid

 

kolmapäev, 17. oktoober 2018

Seiklusring on toonud noortekeskusesse ka need noored, kes seal varem ei käinud

Projektile oleme nimeks pannud “Seiklusring” ja see toimub Kohila Avatud Noortekeskuses. Väljasõitude puhul seikleme ka Tallinnas.

Siiani on toimunud kaks tegevust: seikluspargis ronimine(29.09) ja kanuutamine(06.10). Mõlemad tegevused on läinud väga hästi.

Tore on olnud see, et oleme jõudnud sihtgrupini, kes väga noortekeskuses ei käi. Seiklusringi tegevused meeldivad neile ja pakuvad neile huvi.

Ainuke probleem, mis tekkis oli see, et kaamerad ei jõudnud meie esimeseks tegevuseks kohale ning videomaterjali meil selle kohta pole. Avastasime, et videode kokkupanemine võtab rohkem aega ja panustamist – aga teeme seda ikka rõõmuga. Pildi ja videomaterjaliga avastasime, et ei saa neid avaldada sotsiaalmeedias, kuna meil tuleb küsida kõigepealt noorte vanematelt luba, et nendege seonduvaid pildi – ja videomaterjali üles panna.

Oleme käinud seikluspargis(29.09) ja kanuutamas(06.10).

Tulemas on lasergame(20.10), ujumine(23.10) ja paintball(03.11) jpm.

Projekti läbi viies oleme õppinud ürituse organiseerimist, tegevuskava tegemist – mida tähendab üldse seiklusringi tegemine ja inimestele toeks olemine.

Otseselt praegu lisatuge me ei vajagi. Kui mõtleme natuke tuleviku peale – siis igavesti me tasuta seiklus tegevusi teha ei saa ning vajaksime rahalist tuge, et jätkata ja pakkuda noortele neid tegevusi, mida nad iseendale lubada ei saa.

esmaspäev, 17. september 2018

Kohila Seiklusring

Uus huviring Kohila Avatud Noortekeskuses!

“Nopi Üles” projektikonkurssi abiga soovime alustada Kohila noortekeskuses uut huviringi nimega “SEIKLUSRING”.

Soovime oma projektiga tuua noortes rohkem esile seiklushimu. Aasta jooksul käime erinevates kohtades seiklemas ja filmime igat tegevust. Samuti õpime koos video monteerimist.

Konkursilt taotletav summa on 2000€. Saadud raha investeerime erinevatesse seiklustesse ja kaameratesse – millega, jäädvustame oma emotsioone ja seiklusi. Samuti teeme igakuiselt põneva videokokkuvõtte seiklustest.

Selle kõige teostamiseks on meil vaja sinu like’i. Kes sheerib see keerib. Iga like loeb.

Aita meil seigelda!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.