Kohila valla mälumängud

reede, 6. detsember 2019

Noored aitasid oma tegevusega ka täiskasvanute mälumängusarja 🙂

Projekti nimi: Kohila valla noorte mälumäng

Projekti kestvus: 1.märts-30. mai. Mängud toimusid 15. aprill ja 27. mai.

Projekti tegijate arv: 2 noort, Mihkel ja Kärolin

Osalenud noorte arv: 87

Meie projekti toetasid abikäte ja moraalse toega Hageri Avatud Noortekesus

 

Tegevusi alustasime laikide kogumisega. Laigid kokku saanud sõlmisime lepingu ning hakkasime tellima vajalikke asju. Edasi hakkasime tegema reklaami, et inimesed teaksid, et selline üritus tuleb ja et nad saaksid ennast registreerida. Esimene mäng toimus 15. aprill Kohila Gümnaasiumi aulas. Esimesel mängul osales kokku 39 inimest. Teine mäng toimus 27. aprill. Teisel mängul osales veelgi rohkem võistkondi. Tegime Kaks eraldi arvestust. Finaal mäng ja nn tänane mäng. Kokku osales 33+15 inimest.

Mängud sujusid väga hästi. Mängijad olid positiivselt meelestatud, kuna mälumänge noortele on meie vallas vähe. Peaaegu polegi. Probleeme tekkis Ruumidega, aga kõik siiski sujus ladusalt. Algne plaan oli teha mäng Hageri Rahvamajas. Tiimide rohkuse tõttu pidime võtma vastu otsuse, et teeme mälumängu Kohila gümnaasiumi aulas. Selleks tuli aga enda mälumäng sobitada Aula vabade aegadega. Läbi projekti õppisin seda, et asju ei tasu jätta viimasele hetkele ja, et inimestele tuleb pidevalt meelde tuletada, et on toimumas üritus, sest muidu ei tulda kohale, ja ei tehta vajalikke asju.

Kogukond sai kasu sellega, et ka täiskasvanute mälumängu tingimused paranesid, sest noortekeskus lasi Täiskasvanute mälumängul kasutada meie Laudu, lampe, kaustasid ja pastakaid. Inimesed olid väga üllatunud, sest eelnevatel kordadel olid mälumängu tingimused kasinad. Esimene imestus saali astudes oli kõigil ahhetav.

Ettepanek järgmistele taotlejatele on See, et ei jätaks asju viimasele hetkele, vaid teeks asju aegsasti.

 

pühapäev, 14. aprill 2019

Mälumängud on populaarsed juba enne esimest etappi!

Meie projekt on Kohila valla noorte mälumäng. Säärane mõte tekkis kuna Kohila vallas on mälumänguga tegeletud üle 20 aasta, kuid noortele pole konkreetselt ühtegi mängu korraldatud. Projekti keskus on Hageri Noortekeskuses, kuid mängule registreeris oodatust rohkem võistkondi, sellega seonduvalt olime sunnitud minema projekti läbi viimiseks Kohila Gümnaasiumi aulasse.

Siimaani on ettevalmistused läinud hästi. Enamus projektis vajaminevaid vahendeid on tellitud ja kohale jõudnud. Küsimused on koostatud ja ülevaadatud. Korralduslikus pooles tegime mõningad ümberkorraldused. Näiteks algselt oli planeeritud 4 mängu, kuid arvasime, et 2. klassi ja 9. klassi õpilased kokku mängima panna oleks rumal, seega tegime kaks vanuserühma ja mõlemale korraldame 2 eraldi mängu.

Järgmiseks jääb meil veel korraldada 15. aprillil esimene mäng ja vaadata kuidas läheb.

esmaspäev, 11. märts 2019

Kohila valla mälumängud

Oleme Hageri Avatud Noortekeskuse noored. Meie idee seisneb selles, et tahame noored tuua nutiseadmetes tagasi päris maailma ja panna nad kasutama omaenese aju. Kuna noorte seas on hetkel väga suur nutisõltuvuse probleem, siis me tahame korraldada neile mälumängude sarja, kus nad saavad näidata oma teadmisi. Plaanis on meil korraldada ka üks mäng täiskasvanutega, kes on käinud ka varasemalt mälumängu turniiridel.

Et see mälumängu sari saaks toimuma, vajame 1370 eurot, millega ostame vajalikud vahendid ning katame korralduslikud kulud. Kõik soetatud vahendid jäävad edaspidiseks kasutamiseks noortekeskusesse.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.