Kohtumisõhtud Tartu valla noortele

neljapäev, 4. juuli 2019

Mida kõike peab projekti läbiviies arvestama?!

Projekti nimi: Tartu valla noorte kohtumisõhtud

Projekti toimumise periood: 14.02.2019 – 30.05.2019

Korraldajate arv, osalejate arv: Korraldajaid oli 5 (meeskonnas 4 noort ja noorsootöötaja). Projektist sai kasu ligi 200 inimest.

Toimusid kohtumisõhtud erinevate Tartu valla noortekeskustega, mille käigus said noored üksteist paremini tundma õppida ja koos aega veeta. Seltskond oli tore ning noored said omavahel tuttavaks. Kohtumisõhtus toimusid kolmes Tartu valla piirkonnas – Laevas, Maarja-Magdaleenas ja Tabiveres. Kõige suurema osalejate arvuga sündmus toimus Tabiveres, see oli ka viimane kohtumine. Osalejatele oli korraldatud projekti vahenditega transport Maarja-Magdaleenast, Laevast ja Tabiverest. Transport oli alates II kohtumisest korraldatud ka Vedu piirkonna noortele, sest Vedu noored avaldasid selleks ise soovi.

Peale taotletud raha kättesaamist läksime vajalikke vahendeid ostma, kogu meeskonnaga. Enne seda panime väga täpselt kirja ja mõtleisme läbi, mida meil tarvis osta on. Eraldi mõtlesime läbi toitlustuse poole ja vahendid ning auhinnad. Noorte transporti Maarja-Magdaleenas ja Tabiveres korraldasid piirkonna noorsootöötajad. Laevas, Vedul ja vajadusel mujal korraldas transporti meie noorsootöötaja Karmen. Noorsootöötajad olid meile sellega suureks abiks.

Esimene kohtumisõhtu toimus Laevas ja seal osales 75 noort. Teine kohtumisõhtu toimus Maarja-Magdaleenas ning seal osales ligi 60 noort. Kolmas kohtumisõhtu toimus Tabiveres ja seal osales üle 75 noore. Kohtumisõhtutel toimusid diskod, mille käigus korraldasime tutvumismänge. Millest võtsid noored vaba tahte alusel osa. Mängudest viisime läbi ASK kaartidega läbiviidud mängu, limbo, toolimängu ja õnneloosi. Noored tutvusid omavahel pigem koridoris või õues rääkides, kui läbi tutvumismängude. Meie arvates on see tore, sest silmast silma on parem suhelda, kui sotsiaalmeedia kaudu.

Õppisime kuidas ise kirjutada projekti ning millised asjad selleks põhjalikult tuleb läbi mõelda. Saime väärtusliku kogmuse, kuidas sündmust ise läbi viia ning meeskonnaga töötada ja vastutust jagada. Õppisime kuidas rahaga paremini ümber käia ja eelarvest kinni pidada. Jõudsime järeldusele, et selleks peab olema täpne ülevaade ning poodi minnes peab olema kirjas, mida konkreetselt sealt osta tahame, muidu läheb silma ees kirjuks (eriti suurlinna poes).

Kogesime, kui keeruline on korraldada mänge nii suurele rahvahulgale. Me ei arvanud, et meie sündmusele nii palju noori tuleb ja seetõttu olime esimese sündmuse puhul positiivselt üllatunud, kuigi meil ei olnud ASKi mängu jaoks nii palju kaarte, kui palju oli noori 😀 Jõudsime selgusele, et raske on valida auhindu, millel oleks ka mingi mõte, et mitte päris pudi-padi osta. Võime enda kogemusest öelda, et kõige olulisem on meeskonna töö ja projekti tegevuste jaoks aja leidmine. Ikka juhtus nii, et alati oli meeskonnakoosolekult mõni liige puudu, aga selle eest oli ta järgmisel korral olemas ning kui oli otsustav hetk (a´la sündmuse päev), siis panustasid kõik 100%.

Esimese disko korral oli meil probleem mängude korraldamisega, kuna rahvast oli palju ja meil ei olnud piisavalt vahendeid mängude korraldamiseks. Peale esimest diskot oskasime enda asju paremini planeerida ja saime teisel diskol tutvumismängud korrektselt läbi viia. Tegime selleks põhjaliku eeltöö. Teisel ja kolmandal diskol korraldatud mängudest ei soovinud paljud noored osa võtta, kuid osalejaid siiski oli. Disko toimumise ajal olid paljud noored koristamas või õues juttu rääkimas, mis tegi meid korradajatena nukraks, kuna olime diskorile nii palju raha maksnud. Vahel tekkis tunne, et võiks vabalt suvalise raadio käima panna ja diskori rahaga midagi muud teha. aga mõistsime peagi, et selline olukord ongi popp ja noortepärane ;). Omamoodi kogemuse (seda ei saa nimetada probleemiks) andis see, et meie sündmusele tahtsid tulla ka need noored, kelle piirkonnas noorsootöötajat polnud, et läbi kellegi transporti korraldada. Aga noored oli ju tarvis peole saada ja hiljem koju viia. nii tekkis olukord, et meie noorsootöötaja pidi noori ise transportima, kuna meil eelarves neid kulusid ette nähtud ei olnud. Pisikesed probleemid tekkisid ka meeskonnas, ikka tundus vahel, et üks panustab rohkem, kui teine ning keegi tundis ka ülekohut, aga kui tagant järele mõelda, siis see käib asja juurde meeskonnas, mis ei ole enne omavahel tiimitööd teinud. Saime ka sellistest olukordadest sujuvalt üle. 🙂

Kindlasti viige oma idee ellu, kui teil on tõesti soovi ja tahet seda teha. See annab palju uusi kogemusi ja tutvusi ning kui miskit ebaõnnestub ärge andke alla!

Kogukond märkas, et noored on aktiivsed ja erineva piirkonna noored tahavad omavahel suhelda. Andsime kogukonnale selgelt mõista, et kui on selge soov on kõik võimalik. Tagasiside oli väga hea, isegi DJ kiitis meie aktiivsust ning vahvat ettevõtmist. Mõned lapsevanemad helistasid noorsootöötajale ja kiitsid, et noortele selline võimalus on antud, et omavahel suhelda. Sest olgem ausad sellist projekti ei oleks meil olnud võimalik ellu viia ilma noorsootöötajateta ja koostööta erinevate piirkondade vahel. Noored, kes kohtumisõhtutel osalesid uurisid meie käest kuna uus kohtumisõhtu tuleb ja miks me neid edasi ei tee. Selgitasime neile olukorda ja andsime teatepulga üle, et nüüd võiks mõni teine piirkond ühistegevusteks mõne projekti ellu viia.

teisipäev, 23. aprill 2019

Projekti läbiviimine õpetab teistega arvestamist

Projektitegevused on läinud siiani hästi. Meie projekti tegevused toimuvad Laevas, Maarja – Magdaleenas ning Tabiveres. Oleme jõudnud kõik asjad õigeks ajaks valmis teha ja esimene sündmus toimus 22.03.2019 Laevas.

Oleme projektiga seoses hästi hakkama saanud asjade organiseerimisega. Oleme kokkulepped sõlminud Dj- ga ning teiste noortekeskustega. Oleme koostanud sündmuse plakati ning varakult selle ülesse pannud ja esimese ürituse kohta infot levitanud. Oleme esimeseks sündmuseks välja mõelnud tutvumismängud ja tegevused. Vajalike vahendite ostmine toimub samuti paari päeva jooksul.

Meie probleemiks on see, et meil ei ole koosolekuteks alati sobivat aega. Kõikidel on nii palju oma isiklikke tegemisi.

Siiamaani oleme jõudnud organiseerida ühe disko, mis toimub juba reedel. Veel oleme ära jõudnud organiseerida ülejäänud kahe kohtumisõhtu kuupäevad. Järgmiseks plaanime korraldada veel kaks diskot.

Me oleme seda projekti läbi viies õppinud arvestama teiste arvamustega. Oleme õppinud sündmust planeerima ning eelarvet koostama ja läbi mõtlema. Oleme õppinud läbi mõtlema, mida meil vaja on selleks, et õigel hetkel kõik vajalik olemas oleks.

 

teisipäev, 12. veebruar 2019

Kohtumisõhtud Tartu valla noortele

Oleme Laeva noored ja soovime teha kohtumisõhtuid. Kohtumisõhtud aitavad ühinenud Tartu valla noortel luua paremaid omavahelisi suhteid. Kohtumisõhtuid plaanime korraldada diskode stiilis. Diskod sisustame noortepäraste tutvumismängudega. Kogukonnale on see vajalik, sest nii saavad kogukonnaliikmed näha, mida noored üheskoos teevad. Lisaks aitavad head noorte omavahelised suhted kaasa uute ideedetekkimisele kogukonnas.

Ava pilt ja viska like, et meie idee teoks saaks!

Soovime taotleda 1800 eurot millega plaanime korraldada kõik kohtumised ja noorte transpordi.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.